Ďalšie značky od

Návrhy

    Informácie o rade produktov

    Snímač LuxSense umožňuje reguláciu podľa intenzity denného svetla (DLR) pre svietidlá osadené predradníkom Philips HFR. Snímač meria odrazené svetlo prichádzajúce z plochy umiestnenej nižšie. Keď intenzita osvetlenia prekročí požadovanú úroveň osvetlenia definovanú menovitou hodnotou snímača svetla, svetelný zdroj sa stmieva.Snímač LuxSense možno inštalovať do svietidla pripojením k žiarivke pomocou svorky alebo zacvaknutím na koncovú lamelu optiky pomocou konzoly.Systém LuxSense je k dispozícii ako kompletná sada so snímačom a svorkou svetelného zdroja: LRL1220 TL-D pre zdroje TLD a LRL1220 TL5 pre zdroje T5.

    Benefits

    Jednoduché zariadenie na reguláciu podľa denného svetla, ktoré možno jednoducho vsadiť do svietidla 1 – 10 V
    V prípade inštalácie v blízkosti okien ponúka možnosti úspory energie

    Vlastnosti

    Systém LuxSense sa zapája do vstupu riadenia jednosmerného prúdu 1 – 10 V na predradníku HFR.
    Systém LuxSense stlmí svetlo na minimálnu úroveň predradníka (3 % v prípade predradníka Philips HFR).
    Systém LuxSense je kalibrovaný na používanie v štandardných kancelárskych situáciách s nainštalovaným osvetlením 600 luxov a požadovaným osvetlením 500 luxov.
    V prípade potreby možno systém LuxSense manuálne nastaviť pomocou rotačnej membrány na nastavenie menovitej hodnoty. Citlivosť snímača možno zmeniť v rozsahu 1/3 až 3.
    Novú menovitú hodnotu možno skopírovať pre všetky svietidlá LuxSense s podobnými podmienkami pre denné svetlo a odrazy.
    Systém LuxSense dokáže regulovať až 20 svietidiel vybavených predradníkmi Philips HFR.

    Využitie

    Snímač LuxSense je určený pre všetky kancelárske aplikácie
    Snímač LuxSense je navrhnutý pre priestory s priemernou výškou 2,5 až 3 m
    Možno ho používať samostatne alebo v kombinácii s inými riadiacimi prvkami s cieľom pridať funkciu regulácie podľa intenzity denného svetla (napríklad kombinácia snímača LuxSense s OccuSwitch)
    Súbory na prevzatie
    Leaflets
    Vizuálne prvky
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

    Cannot find what you're looking for?
    Perhaps one of these links might help