Ďalšie značky od

Návrhy

    Informácie o rade produktov

    Systém ActiLume Wireless 1 – 10 V môže pracovať spolu so zariadeniami OccuSwitch Wireless.Bezdrôtové svietidlá so systémom ActiLume Wireless 1 – 10 V zdieľajú informácie o prítomnosti osôb a vypnú sa, keď žiadny zo snímačov nezistí prítomnosť osôb.Snímač ActiLume 1 – 10 V ponúka pre pripojené bezdrôtové spínacie skrinky úsporu pri dennom svetle. Táto regulácia podľa denného svetla sa nezdieľa prostredníctvom bezdrôtovej siete.V rámci bezdrôtovej siete je možné vytvoriť rôzne zóny pomocou bezdrôtových zariadení. V týchto zónach možno vytvárať motívy a tie sa dajú potom opäť načítať pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania.

    Benefits

    Maximálna flexibilita bez dodatočných nákladov na káble, voľne stojace podlahové svietidlá možno použiť na vytvorenie riadeného systému osvetlenia.
    Rôzne snímače možno použiť na generovanie maximálnej úspory elektrickej energie pomocou stmievania svetla, keď osoba opustí pracovný priestor. Svetlo sa však zhasne úplne, až keď priestor opustia všetky osoby.
    Diaľkové ovládanie možno použiť na manuálne potlačenie systému a uloženie a načítanie troch motívov.
    Ponúka energeticky úsporné riešenia s jednoduchou montážou.

    Vlastnosti

    Vďaka systému ActiLume Wireless 1 – 10 V možno jednoducho prepojiť podlahové a závesné svietidlá, buď jednotlivých pracovných priestorov, alebo voľne umiestnené, a vytvoriť jeden systém bez nákladných káblových riešení či straty flexibility, ktorá bude potrebná neskôr.
    Bezdrôtová sieť je založená na štandarde ZigBee. Štandard ZigBee vytvára rozsiahlu, zabezpečenú a jemnú sieť, ktorá podporuje komunikáciu s nízkou rýchlosťou údajov. Zaisťuje tak dlhú životnosť batérie v zariadeniach fungujúcich na batériu.
    Časom možno sieť rozšíriť tak, aby zahŕňala aj ďalšie zariadenia radu OccuSwitch Wireless (OSW). Rad OccuSwitch Wireless sa skladá z aktivátora OSW a radu snímačov.
    V bezdrôtovej sieti možno prepojiť až 16 bezdrôtových zariadení.
    Stále sa uplatňujú funkcie snímača ActiLume 1 – 10 V: nastavenie snímania svetla v rozsahu 1/3 až 3, prispôsobený čas oneskorenia v rozmedzí 1 až 30 minút, aktivácia 100-hodinového vypaľovania.
    Potlačenie jednotlivých funkcií možné pomocou osobného ovládania použitím funkcie Touch and Dim na spínacej skrinke alebo pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania prostredníctvom rôznych zariadení v rámci siete.

    Využitie

    Systém ActiLume Wireless 1-10V je určený na rôzne použitie v interiéri.
    Súbory na prevzatie
    Leaflets
    Vizuálne prvky
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

    Cannot find what you're looking for?
    Perhaps one of these links might help