Ďalšie značky od

Návrhy
  • Produkt
  • IES
  • Leaflet

  Sort by:

    Informácie o rade produktov

    Dnešní výrobcovia ponúkajú dokonale prispôsobené riešenia osvetlenia, ktoré sú inteligentné, takže ich možno upraviť podľa potrieb v budúcnosti. Nové konfigurovateľné jednotky predradníka s integrovanými funkciami ovládania od spoločnosti Philips umožňujú naprogramovať správanie svietidla s cieľom maximalizovať úsporu energie a minimalizovať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.Konfigurátor osvetlenia od spoločnosti Philips je osobitný intuitívny systém, ktorý používateľom umožňuje konfigurovať všetky funkcie v každom programovateľnom napájači od spoločnosti Philips. Vytvorenie dokonalého osvetlenia na dané použitie nikdy nebolo jednoduchšie.

    Benefits

    Jedinečný nástroj na programovanie v rámci výroby a tiež počas montáže a po nej
    Jeden nástroj pre všetky programovateľné elektronické napájače od spoločnosti Philips
    Jedinečná flexibilita pri prispôsobovaní prevádzkového režimu napájača

    Vlastnosti

    Konfigurácia až 64 napájačov súčasne
    Funkcie ladenia: sledovanie toku údajov, príkazové skripty a slučky, zapisovanie údajov
    Funkcie konfigurácie: podporované funkcie závisia od typu napájača
    Podporované rady programovateľných napájačov: Xitanium, HF-R, HID-DynaVision
    Funguje len v kombinácii so softvérom konfigurátora osvetlenia od spoločnosti Philips

    Využitie

    Obchod
    Exteriér
    Kancelárie
    Súbory na prevzatie
    Leaflets
    Vizuálne prvky
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

    Cannot find what you're looking for?
    Perhaps one of these links might help