Ďalšie značky od

Návrhy

  IntelliPower gen2

  IntelliPower gen2 – umožňuje prechod zo statického konvenčného osvetlenia na dynamické LED, využitím existujúcich elektrických rozvodov.

  IntelliPower gen2

    Informácie o rade produktov

    Riešenie IntelliPower umožňuje použiť inteligentné digitálne ovládané LED osvetlenie vo všetkých situáciách, kde opätovné prekáblovanie nie je uskutočniteľné či žiadúce, ako sú historické budovy, systémy s montážou do zeme, mosty a monumentálne exteriéry. Využitím existujúcich elektrických a fyzických rozvodov technológia IntelliPower umožňuje za dostupnú cenu nainštalovať dynamické digitálne ovládané LED osvetlenie na miestach, kde to predtým nebolo možné.

    Benefits

    Umožňuje inteligentné digitálne ovládané riešenia osvetlenia na miestach, kde to predtým nebolo možné.
    Znižuje náklady na montáž pri zámenách na vyšší rad.

    Vlastnosti

    Prelomová technológia – riešenie IntelliPower ponúka inovatívne využitie osvedčenej technológie prenosu údajov elektrickým vedením na posielanie vysokopásmových údajov ovládania do svietidiel cez štandardné 2+ pozemné káble.
    Vysokopásmová dátová komunikácia – na rozdiel od nízkopásmových a strednopásmových systémov PLC riešenie IntelliPower umožňuje vysokorýchlostnú vysokopásmovú dátovú komunikáciu z akéhokoľvek ovládača osvetlenia typu DMX alebo Ethernet. Podporuje tak širokú škálu farbu meniacich svetelných efektov a dynamických svetelných šou, teda nielen jednoduché prepínanie a digitálne stmievanie.
    Využíva jestvujúcu elektrickú infraštruktúru – dátová jednotka IntelliPower distribuuje digitálne údaje ovládania z akéhokoľvek ovládača typu DMX alebo Ethernet cez jestvujúce elektrické vedenie pomocou štandardných 2+ pozemných káblov. Prijímač údajov IntelliPower prevádza tok elektrickej energie a údajov ovládania do 3+ pozemných káblov, ktoré napájajú inteligentné diódové osvetlenie Powercore od spoločnosti Philips Color Kinetics.

    Využitie

    Historické budovy, systémy s montážou do zeme, mosty a monumentálne exteriéry
    Miesta, kde opätovné prekáblovanie nie je uskutočniteľné či žiadúce
    Súbory na prevzatie
    Leaflets
    Vizuálne prvky
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

    Cannot find what you're looking for?
    Perhaps one of these links might help