LED transformátory s konštantným napätím

LED Transformer 60W 24VDC TD 220-240V

Objednávkový kód: 93150500
Úplný objednávkový kód: 692234193150500