SlimBlend Gen2

RC330Z SME-4 WH

Popis produktu

Biela

Objednávkový kód: 95882199
Úplný objednávkový kód: 871951495882199