SlimBlend Gen2

RC330Z SME-3 WH

Popis produktu

Biela

Objednávkový kód: 95881499
Úplný objednávkový kód: 871951495881499