Práve sa nachádzate na webe spoločnosti Philips lighting. K dispozícii máte lokalizovanú verziu.
Návrhy
  Zavrieť filtre Zobraziť filtre
  Zobraziť ďalšie filtre
  Zobraziť menej filtrov
  • Produkt
  • Príkon
  • Dimming controls
  • IK rating
  • IES
  • Technické dáta produktu

  Zoradiť podľa:

    Informácie o rade produktov

    Zariadenie na aktívnu dezinfekciu žiarením UV-C je navrhnuté tak, aby vykonávalo dezinfekciu vzduchu bez nutnosti prerušiť každodenné obchodné činnosti.Možno ho inštalovať na stenu alebo na strop na mnohých rôznych typoch umiestnení vrátane miest citlivých na žiarenie UV-C.Pomocou ventilátorov sa vzduch z miestnosti nasáva do zariadenia, kde sa filtruje, a potom je vystavený intenzívnej dezinfekcii zaisťovanej dvoma 60 W svetelnými zdrojmi UV-C. Zo zariadenia na aktívnu dezinfekciu vzduchu žiarením UV-C potom vzduch prúdi do miestnosti.

    Benefits

    Možnosť nepretržitej prevádzky bez prerušenia obchodnej činnosti
    Vysoký výkon dezinfekcie vzduchu
    Bezpečné použitie
    Jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky
    Jednoduchá údržba

    Vlastnosti

    Súčasťou dodávky sú svietidlá Philips PL-L TUV: 2 x 60 W
    Prachový filter
    Montáž na stenu alebo na strop
    Žiarenie UV-C pôsobí len vo vnútri zariadenia, nie von

    Využitie

    Kancelárie, zasadacie miestnosti, toalety, kaviarne, telefónne búdky
    Šatne, hosťovské izby, čakárne
    Prevádzky na výrobu potravín, priestory na vyzrievanie, múzeá

    Výstraha a bezpečnosť

    NEBEZPEČENSTVO: Rovnako ako akékoľvek dezinfekčné systémy vyžadujú zdroje svetla a zariadenia so žiarením UV-C správnu inštaláciu a používanie. Priame vystavenie žiareniu UV-C môže byť nebezpečné a môže vyvolať na koži reakciu podobajúcu sa spáleniu alebo spôsobiť závažné poškodenie rohovky.
    VYHLÁSENIE O ZRIEKNUTÍ SA ZODPOVEDNOSTI: Účinnosť jednotky na aktívnu dezinfekciu vzduchu žiarením UV-C pri inaktivácii určitých vírusov, baktérií, prvokov, plesní alebo iných škodlivých mikroorganizmov je popísaná vyššie v časti „Výhody“. Spoločnosť Signify ani žiadna iná spoločnosť v jej skupine nesľubuje ani nezaručuje, že používanie aktívnej dezinfekcie vzduchu žiarením UV-C ochráni akéhokoľvek používateľa pred infekciou a/alebo kontamináciou akýmikoľvek škodlivými vírusmi, baktériami, prvokmi, plesňami, ochoreniami alebo chorobami. Aktívna dezinfekcia vzduchu žiarením UV-C nie je určená na používanie pri dezinfekcii lekárskych prístrojov. Okrem akýchkoľvek výnimiek či obmedzení zodpovednosti spoločnosti Signify a spoločností z jej skupiny, tak ako sa uvádzajú v každej zmluve o predaji, distribúcii alebo inom spôsobe sprístupnenia aktívnej dezinfekcie vzduchu žiarením UV-C, nenesie spoločnosť Signify a spoločnosti z jej skupiny žiadnu zodpovednosť ani nemá záväzky v súvislosti s uplatňovaním nárokov alebo poškodeniami, ktoré môžu prípadne vzniknúť v dôsledku akéhokoľvek používania aktívnej dezinfekcie vzduchu žiarením UV-C na účely, na ktoré nie je určená, alebo v rozpore s pokynmi na inštaláciu a prevádzku, ktoré sa uvádzajú v tomto dokumente v časti „Použitie“, v používateľských príručkách a/alebo v návode na inštaláciu.
    Súbory na prevzatie
    Leaflets
    Vizuálne prvky
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

    Cannot find what you're looking for?
    Perhaps one of these links might help