Práve sa nachádzate na webe spoločnosti Philips lighting. K dispozícii máte lokalizovanú verziu.
Návrhy
  Zavrieť filtre Zobraziť filtre
  Zobraziť ďalšie filtre
  Zobraziť menej filtrov
  • Produkt
  • Príkon
  • Dimming controls
  • IK rating
  • IES
  • Technické dáta produktu

  Zoradiť podľa:

    Informácie o rade produktov

    Lištové svietidlo UV-C je určené na dezinfekciu povrchov a je vhodné na najrôznejšie aplikácie. Rovnomerne vyžaduje univerzálne UV-C žiarenie. Dezinfekčná kapacita svietidla je výsledkom použitého výkonu a času expozície uvedeného pre danú vzdialenosť od povrchu. Pri používaní zariadenia by sa v miestnosti nemali nachádzať žiadne osoby, pretože hrozí vysoké riziko poškodenia očí a pokožky. Účinnosť zariadenia zvyšuje odolné hliníkové puzdro s vysokou mierou odrazu, ktoré smeruje lúče žiarenia UV-C na povrchy vyžadujúce ožarovanie.Držiak žiarovky a koncovky sú chránené proti žiareniu UV-C špeciálnym krytom. Svietidlo je k dispozícii vo verzii s 1 a 2 žiarovkami, pre štandardné svietidlo aj pre verziu s reflektorom. Tým sa poskytuje ešte väčšia flexibilita.

    Benefits

    UV-C žiarenie účinne ničí väčšinu vírusov a mikroorganizmov na priamo ožarovaných povrchoch*1. Produkty na UV-C dezinfekciu povrchov, vybavené našimi svetelnými zdrojmi UV-C žiarenia, môžu na povrchoch eliminovať viac ako 99 % vírusu SARS-CoV-2 a znížiť tak jeho prítomnosť pod detegovateľnú úroveň*2.
    Osvedčená efektívna dezinfekcia s dlhou životnosťou žiarivky a svietidla
    Ekologické zariadenie – žiadne uvoľňovanie ozónu počas používania ani po použití
    V kombinácii s bezpečnostnými funkciami, ako sú napríklad zariadenia na kontrolu prístupu, sa zaistí bezpečné použitie
    *1 Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae – revidovali, aktualizovali a rozšírili: A. Haji Malayeri, M. Mohseni, B. Cairns a J. R. Bolton. Skoršie príspevky: Gabriel Chevrefils (2006) a Eric Caron (2006). Revízia kolegov: B. Barbeau, H. Wright (1999) a K. G. Linden.*2 Nadia Storm et al, Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by UV-C irradiation, 2020. Správa je dostupná na adrese https://www.nature.com/articles/s41598-020-79600-8. Intenzita ožiarenia UV-C použitá v tejto štúdii bola 0,849 mW/cm2.

    Vlastnosti

    Možné konfigurácie svietidiel: verzia s 1 alebo 2 svietidlami
    K dispozícii s reflektorom alebo bez neho
    Súčasťou dodávky je svietidlo Philips T8 TUV: 18 W alebo 36 W
    Najväčšie vyžarovanie UV v krátkovlnnom pásme (UVC) na 253,7 nm
    Hliníkové puzdro s vysokou odrazivosťou na zaistenie lepšieho odrazu a vyššej účinnosti
    Všetky plastové prvky sú chránené proti žiareniu UV-C špeciálnym krytím
    Rozmanité možnosti montáže
    Spĺňa všetky príslušné predpisy a normy

    Využitie

    Maloobchod: dezinfekcia nákupných vozíkov, regálov a pultov
    Kaderníctva a kozmetické salóny: dezinfekcia miestností pre zákazníkov, podláh, zrkadiel, povrchov stoličiek a iných citlivých priestorov
    Školy: dezinfekcia stien, podláh, lavíc a iných povrchov
    Kancelárie: dezinfekcia pracovní, konferenčných priestorov a chodieb
    Bankovníctvo: dezinfekcia pultov, bankomatov a pracovných plôch
    HoReKa: dezinfekcia izieb, recepcie a zdravotníckych zariadení
    Predajne potravín: eliminácia baktérií na prípravných povrchoch a zariadeniach
    Sociálne zariadenia: dezinfekcia kozmetických stolíkov, umývadiel a zrkadiel

    Výstraha a bezpečnosť

    NEBEZPEČENSTVO: Produkt vyžaruje UV žiarenie, riziková skupina 3. Rovnako ako iné dezinfekčné systémy, aj svietidlá a zariadenia vyžarujúce žiarenie UV-C sa musia nainštalovať a používať správne.
    Priame vystavenie sa žiareniu UV-C môže byť nebezpečné a môže vyvolať na koži reakciu podobajúcu sa spáleniu alebo spôsobiť závažné poškodenie rohovky. Vzhľadom na to, že žiarenie UV-C nie je voľným okom viditeľné, je pri inštalácii tohto lištového svietidla UV-C nevyhnuté súčasne prijať príslušné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie bezpečnej prevádzky. Lištové svietidlá UV-C sú určené len na používanie ako súčasti systémov vybavených zodpovedajúcimi bezpečnostnými prvkami, medzi ktoré okrem iného patria prvky uvedené v pokynoch na inštaláciu a v používateľskej príručke.
    Zariadenia UV-C značky Philips môžu predávať iba kvalifikovaní partneri a inštalovať ich môžu v súlade s našimi prísnymi bezpečnostnými a právnymi požiadavkami iba kvalifikovaní špecialisti. Naše produkty UV-C nie sú určené na používanie v aplikáciách alebo pri aktivitách, ktoré môžu spôsobiť alebo zapríčiniť usmrtenie, poranenie osôb alebo poškodenie životného prostredia.
    Vyhlásenie o zrieknutí sa zodpovednosti:
    Účinnosť lištových svietidiel UV-C pri likvidácii určitých vírusov, baktérií, prvokov, húb alebo iných škodlivých mikroorganizmov je popísaná v časti Výhody. Skupina spoločností nesľubuje ani nezaručuje, že použitie zariadení vyžarujúcich žiarenie UV-C ochráni používateľa pred infekciou a/alebo kontamináciou škodlivými mikroorganizmami alebo chorobami, prípadne zabráni takejto infekcii a/alebo kontaminácii. Lištové svietidlá UV-C nie sú určené na dezinfekciu zdravotníckych pomôcok, nie sú na tento účel schválené a nesmú sa na takéto účely používať. Okrem vylúčení a obmedzení skupiny Signify a zodpovednosti jej spoločností ustanovenej bez obmedzenia v akejkoľvek dohode o predaji, distribúcii alebo inom poskytnutí lištových svietidiel UV-C, Signify a jej skupina spoločností nezodpovedajú za žiadne nároky ani škody. ktoré môžu vyplývať z používania alebo súvisieť s používaním lištových svietidiel UV-C spôsobom, ktorý je v rozpore s ich určeným používaním alebo s pokynmi na ich inštaláciu a použitie, ako sú opísané v časti Aplikácie, v návode na obsluhu a/alebo v návode na montáž.
    Súbory na prevzatie
    Leaflets
    Vizuálne prvky
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

    Cannot find what you're looking for?
    Perhaps one of these links might help