Práve sa nachádzate na webe spoločnosti Philips lighting. K dispozícii máte lokalizovanú verziu.
Návrhy

  Dezinfekčná komora so žiarením UV-C

  Účinná, bezpečná a zaručená dezinfekcia v priebehu niekoľkých minút (NAVRHNUTÉ LEN PRE PROFESIONÁLOV)

  Zobraziť produkt Philips
  Dezinfekčná komora so žiarením UV-C
  Zavrieť filtre Zobraziť filtre
  Zobraziť ďalšie filtre
  Zobraziť menej filtrov
  • Produkt
  • Príkon
  • Dimming controls
  • IK rating
  • IES
  • Technické dáta produktu

  Zoradiť podľa:

    Informácie o rade produktov

    Dezinfekčná komora so žiarením UV-C je určená na dezinfekciu predmetov na profesionálne iné než zdravotnícke používanie. Používa zostavu svetelných zdrojov Philips s UV-C žiarením poskytujúcu spektrálny výkon v pásme UV žiarenia s germicídnymi účinkami, ktoré v priebehu niekoľkých minút účinne inaktivuje patogény, akými sú vírusy, baktérie alebo plesne, vrátane vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Technológia svetelného zdroja s UV-C žiarením nielenže využíva spektrálny výkon, ktorý je najúčinnejší pri likvidácii pôvodcov infekcií, ale na rozdiel od niektorých riešení na trhu navyše nevytvára žiadne potenciálne zdraviu škodlivé emisie ozónu. Celý proces sa tak zaobíde bez chemických látok a počas používania ani po ňom nezanecháva žiadne rezídua. Teleso zariadenia je z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným okienkom z tvrdeného skla. Kontrolné okienko poskytuje bezpečný spôsob, ako si vizuálne overiť, či sú svetelné zdroje s UV-C žiarením funkčné a dezinfekčný cyklus prebieha, pretože svetelné zdroje počas prevádzky žiaria fialovou farbou. Vnútorný priestor pokrytý vysoko reflexnou vrstvou a rošt so štruktúrou prepletenej mriežky minimalizujú vytváranie tieňov a maximalizujú dávku UV-C žiarenia tak, aby dezinfekcia bola účinná a rýchla. Obsluha zariadenia je jednoduchá a spočíva len v používaní otočného časovača a vypínača. Používateľ jednoducho otvorí dvierka, na určené rošty umiestni predmety, ktoré sa majú dezinfikovať, zavrie dvierka, zapne napájanie a nastaví časovač na požadovanú dobu dezinfekcie podľa tabuľky s odporúčanými hodnotami trvania dezinfekcie, ktorú nájde v používateľskej príručke. Časovač po dokončení cyklu dezinfekcie upozorní používateľa, že môže predmety vybrať, zavrieť dvierka a zariadenie vypnúť. UV-C komora je bezrizikové zariadenie, ktoré v súlade s pokynmi v používateľskej príručke umožňuje vo vnútornom prostredí úplne bezpečné používanie. Jeho súčasťou sú integrované bezpečnostné prvky, ktoré zamedzujú neúmyselnému priamemu vystaveniu UV-C žiareniu. Zahŕňajú aj kryty svetelných zdrojov, ktoré bránia ich náhodnému rozbitiu. UV-C dezinfekčná komora umožňuje bezpečnú a účinnú sterilizáciu predmetov a (spoločných) zariadení pri celom rade použití v interiéri za predpokladu, že nejde o používanie na zdravotnícke účely.

    Benefits

    Podľa údajov, ktoré nám sprístupnili laboratóriá NEIDL (National Emerging Infectious Diseases Laboratories) univerzity Boston University, sa v laboratórnych podmienkach preukázalo, že svetelné zdroje s UV-C žiarením značky Signify ožarujúce povrch materiálov s vírusom SARS-CoV-2 (čiže vírusom, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19) pri dávke UV-C žiarenia intenzity 5 mJ/cm2 (a dobe vystavenia 6 sekúnd) dokázali na povrchu zlikvidovať 99 % vírusov SARS-CoV-2. Rovnaká štúdia stanovila, že pri vystavení dávke UV-C žiarenia intenzity 22 mJ/cm2 (doba vystavenia 25 sekúnd) dôjde na povrchu k likvidácii 99,9999 % vírusov SARS-CoV-2.
    Osvedčená efektívna dezinfekcia s dlhou životnosťou žiarivky a svietidla
    Žiadne uvoľňovanie nebezpečného ozónu počas používania ani po použití
    Bezpečnostné prvky zamedzujúce náhodnému priamemu vystaveniu žiareniu UV-C
    Jednoduchá obsluha

    Vlastnosti

    Vysoko reflexná vnútorná vrstva zaisťujúca účinnú a rýchlu dezinfekciu
    Optimalizovaná poloha svetelného zdroja a rošt so štruktúrou prepletenej mriežky minimalizujú vytváranie tieňov a maximalizujú dávku UV-C žiarenia, ktorému sú predmety vystavené
    Kontrolné okienko z tvrdeného skla umožňuje bezpečnú vizuálnu kontrolu predmetov a vizuálne overenie toho, či sú všetky svetelné zdroje UV-C počas dezinfekčného cyklu funkčné
    Produkt sa dodáva s vopred nainštalovanými svetelnými zdrojmi Philips TL Mini TUV
    Najväčšie vyžarovanie UV v krátkovlnnom pásme (UVC) na 253,7 nm
    Dva vypínače s bezpečnostnými snímačmi za dvierkami komory (hore a dolu), ktoré vypnú svetelné zdroje UV-C žiarenia v prípade otvorenia dvierok počas procesu dezinfekcie
    Spĺňa všetky príslušné predpisy a normy
    Vyberateľný prostredný rošt (UVCC200) umožňuje dezinfekciu väčších predmetov
    Komora z nehrdzavejúcej ocele s robustnými roštami na ťažké predmety až do hmotnosti 6 kg

    Využitie

    Obchody (najmä tie, ktoré umožňujú skúšanie produktov s vyššími nárokmi na hygienu, ako sú šperky, kozmetické pomôcky, spodná bielizeň, okuliare, slúchadlá, hračky, atď.)
    Lekárne
    Kancelárie
    Banky
    HOTELY
    Školy a univerzity
    Priestory na predaj občerstvenia a reštaurácie
    Veľkokapacitné kuchyne
    Fitness centrá
    Holičstvá, kaderníctva a kúpele
    Výdajné miesta internetových obchodov
    Zákaznícke centrá kuriérnych služieb

    Výstraha a bezpečnosť

    NEBEZPEČENSTVO: Produkt v komore vyžaruje UV žiarenie – riziková skupina 3. Svietidlá a komora vyžarujúce žiarenie UV-C sa musia nainštalovať a používať v súlade s pokynmi v používateľskej príručke.
    Dezinfekčná komora so žiarením UV-C nie je schválená ani určená na dezinfekciu zdravotníckych pomôcok a nesmie sa na tento účel používať
    Zariadenie musia predávať iba kvalifikovaní partneri a inštalovať ich môžu v súlade s našimi prísnymi bezpečnostnými a právnymi požiadavkami iba kvalifikovaní špecialisti. Naše produkty UV-C nie sú určené na používanie v aplikáciách alebo pri aktivitách, ktoré môžu spôsobiť alebo zapríčiniť usmrtenie, poranenie osôb alebo poškodenie životného prostredia
    Priame vystavenie žiareniu UV-C môže byť nebezpečné a môže vyvolať na koži reakciu podobajúcu sa spáleniu alebo spôsobiť závažné poškodenie rohovky. Svetelné zdroje s UV-C žiarením je povolené inštalovať a prevádzkovať len v stanovených polohách zdroja a v súlade s pokynmi uvedenými v používateľskej príručke.
    Je prísne zakázané pokúšať sa do komory s UV-C žiarením vložiť domáce zviera alebo dieťa
    Je prísne zakázané pokúšať sa násilne prevádzkovať UV-C komoru bez dvierok, s otvorenými dvierkami alebo po demontovaní kontrolného okienka.
    Účinnosť UV-C zariadení pri likvidácii určitých vírusov, baktérií, prvokov, húb alebo iných škodlivých mikroorganizmov je popísaná v časti Výhody. Skupina spoločností nesľubuje ani nezaručuje, že použitie zariadení vyžarujúcich žiarenie UV-C ochráni používateľa pred infekciou a/alebo kontamináciou škodlivými mikroorganizmami alebo chorobami, prípadne zabráni takejto infekcii a/alebo kontaminácii. Okrem vylúčení a obmedzení skupiny Signify a zodpovednosti jej spoločností ustanovenej bez obmedzenia v akejkoľvek dohode o predaji, distribúcii alebo inom poskytnutí UV-C zariadení, Signify a jej skupina spoločností nezodpovedajú za žiadne nároky ani škody. ktoré môžu vyplývať z používania alebo súvisieť s používaním UV-C zariadení spôsobom, ktorý je v rozpore s ich určeným používaním alebo s pokynmi na ich inštaláciu a použitie, ako sú opísané v časti Aplikácie, v návode na obsluhu a v návode na montáž.
    Súbory na prevzatie
    Leaflets
    Vizuálne prvky
    Súvisiace nástroje
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

    Cannot find what you're looking for?
    Perhaps one of these links might help