Povrchové svietidlo FlexBlend

SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI

Popis produktu

FLEXBLEND STAND-ALONE, 32.5 W, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, Široké vyžarovanie, 82° x 85°

Objednávkový kód: 10370200
Úplný objednávkový kód: 871951410370200