Zariadenie na aktívnu dezinfekciu vzduchu so žiarením UV-C

Vyčistite vzduch vo svojom pracovnom prostredí