Práve sa nachádzate na webe spoločnosti Philips lighting. K dispozícii máte lokalizovanú verziu.
Návrhy

  Ešte lepší zážitok z obľúbeného športu

  Ponúkame najnovšie systémy diódového športového osvetlenia s vysokou účinnosťou, ktoré poskytujú kompletné riešenie osvetlenia so systémom diaľkového ovládania PerfectPlay s integrovanými LED svetlometmi pre všetky druhy exteriérových športov. Tieto systémy dokážu uspokojiť požiadavky všetkých vonkajších športových zariadení – od najmenších až po najkomplexnejšie.

  Svetlá pre futbalové ihriská

   

  Futbal na rekreačnej úrovni sa zvyčajne hráva večer, účinné osvetlenie tak poskytuje čo najväčšiemu počtu záujemcov príležitosť zahrať si túto hru. Hoci úroveň osvetlenia bude prirodzene nižšia ako pri zápasoch vysielaných v televízii, musí sa zachovať jeho vysoká kvalita z hľadiska rovnomernosti, vizuálnej pohody, obmedzenia rušivého svetla, a to najmä v obytných oblastiach, kde sa rekreačné športové zariadenia často nachádzajú.

  Svetlá pre futbalové štadióny – LED svetlomety

  Hokejové svetlá

   

  Dobrá kvalita osvetlenia je nevyhnutnosťou pri športoch ako napríklad hokej, kde sa od hráčov očakávajú rýchle reakcie na malý puk, ktorý sa pohybuje vysokou rýchlosťou. Vzhľadom na tento aspekt hry sa vyžaduje rovnomerné vyžarovanie svetla a teplota chromatickosti, ktorá zodpovedá dennému svetlu.

  Osvetlenie hokejových štadiónov – LED svetlomety

  Svetlá pre tenisové kurty

   

  Pri osvetlení tenisového kurtu je cieľom zabezpečiť dobrú viditeľnosť, aby hráči aj diváci mohli sledovať priebeh hry. Loptičku musí byť vždy zreteľne vidieť, bez ohľadu na to, kde sa nachádza a ako rýchlo sa pohybuje.

  Osvetlenie tenisových kurtov – osvetlenie svetlometmi

  Svetlá pre rugbyové ihriská 

   

  Svetlá musia poskytovať rovnomerné osvetlenie celej hracej plochy. Tiež je potrebné zabezpečiť, aby bola viditeľná celá dráha letu loptičky, a takisto poskytnúť vhodné podmienky z hľadiska výhľadu pre hráčov, rozhodcov a divákov.

  Svetlomety umiestnené za strechami tribún nesmú vrhať tiene na hraciu plochu.

  LED svetlomety pre ragbyový štadión – svetlomet

  Svetlá pre atletické zariadenia

   

  Dobrá viditeľnosť umožňuje športovcom, rozhodcom a tímovým funkcionárom jasne vidieť, čo sa deje na súťažnej alebo tréningovej ploche, takže môžu podávať najlepšie výkony a správne sa rozhodovať. Diváci musia mať možnosť sledovať výkony športovcov na ihrisku, no zároveň vidieť, čo sa deje v ich bezprostrednom okolí. Osvetlenie musí tiež umožňovať divákom bezpečný príchod do športového zariadenia a odchod z neho.

  Športové osvetlenie – atletické zariadenia

  Osvetlenie golfového ihriska

   

  Značky vzdialenosti musia byť zreteľne viditeľné a hráč musí mať možnosť sledovať let loptičky. Na odpalisku bude potrebné samostatné osvetlenie, osvetlená však musí byť aj celá plocha golfového ihriska.

  LED svetlomet pre golfové ihrisko – osvetlenie športovísk

  Osvetlenie hracích plôch

   

  V prípade návrhu osvetlenia viacúčelových športovísk je potrebné zabezpečiť, aby sa brali do úvahy potreby rozličných športov, ktoré sa na nich môžu hrať. Dizajn osvetlenia musí prispievať k rovnomernosti požadovaného osvetlenia, dostatočnej úrovni svetla a minimalizovaniu oslňovania a rušivého vyžarovania svetla.

  Osvetlenie športovísk – LED svetlomety

  Svetlá pre softbalové/bejzbalové ihrisko

   

  Rýchle športy ako bejzbal a softbal vyžadujú vysoké úrovne osvetlenia, aby bolo možné sledovať priebeh hry a let loptičky. Väčšina rýchleho deja sa odohráva na vnútornej ploche stanovených rozmerov, kde sa vyžaduje výrazne vyššie osvetlenie a celková rovnomernosť svetla než na väčšej vonkajšej ploche.

  Svetlá pre bejzbalové ihrisko – svetlá pre softbal

  Systém PerfectPlay vám poskytne flexibilitu a možnosti ovládania osvetlenia
   

  Hlavné aspekty produktu

  Chcete sa dozvedieť viac?

   

  V prípade otázok sa obráťte na lokálnu pobočku.