Práve sa nachádzate na webe spoločnosti Philips lighting. K dispozícii máte lokalizovanú verziu.
Návrhy

  Interiérové osvetlenie, ktoré je neporaziteľné

  Ponúkame najnovšie systémy diódového športového osvetlenia s vysokou účinnosťou, ktoré poskytujú kompletné riešenie osvetlenia so systémom diaľkového ovládania PerfectPlay s integrovanými LED svetlometmi pre všetky druhy interiérových športov. Tieto systémy dokážu uspokojiť požiadavky všetkých športových zariadení – od najmenších až po najkomplexnejšie.

  Osvetlenie interiérových tenisových kurtov

   

  Cieľom je zabezpečiť dobrú viditeľnosť, aby hráči aj diváci mohli sledovať priebeh hry. Loptu musí byť vždy zreteľne vidieť, bez ohľadu na to, kde sa nachádza a ako rýchlo sa pohybuje. Na dosiahnutie dobrej viditeľnosti sa vyžaduje dostatočný kontrast medzi predmetmi a ich pozadím, vhodné úrovne osvetlenia a jednotná distribúcia svetla po celej hracej ploche (rovnomernosť).

  Osvetlenie interiérových tenisových kurtov – interiérové LED svetlomety

  Osvetlenie krytých plavární

   

  Hlavnou požiadavkou je bezpečnosť používateľov zabezpečením primeraného osvetlenia a potlačením odrazov od vodnej hladiny. Potlačenie odrazov od hladiny je obzvlášť dôležité na to, aby mohli plavčíci pomôcť plavcom, ktorí by sa v bazéne dostali do ťažkostí. Vzhľadom na zložitosť návrhu plavární a obmedzenia pri umiestňovaní svetlometov je dôležité zohľadňovať osvetlenie už na samom začiatku návrhu plavárne.

  Osvetlenie krytých plavární – interiérové LED svetlomety

  Viacúčelová športová hala

   

  V prípade návrhu osvetlenia viacúčelových športových hál je potrebné zabezpečiť, aby sa brali do úvahy potreby rozličných športov, ktoré sa v nich môžu hrať. Dizajn osvetlenia musí prispievať k rovnomernosti požadovaného osvetlenia, dostatočnej úrovni svetla a minimalizovaniu oslňovania. Osvetlenie musí byť umiestnené tak, aby nebránilo vo výhľade hráčom a rozhodcom.

   Osvetlenie viacúčelových športových hál – osvetlenie svetlometmi Philips

  Osvetlenie hokejových štadiónov

   

  Viditeľnosť pohybujúcich sa objektov závisí od uhlovej veľkosti, rýchlosti a jasu pozadia a okolitého prostredia. Vyžaduje sa vysoký štandard osvetlenia, pretože malý a rýchlo sa pohybujúci puk čiernej farby musí vynikať voči ľadovej ploche, aby ho diváci a hráči dobre videli. Platí to obzvlášť v prípade veľkej vzdialenosti medzi ľadovou plochou a divákmi, napríklad v arénach alebo halách.

  Keďže ľad pôsobí do veľkej miery ako difúzny reflektor, nemali by sa vyskytovať silné svetelné vzory, ktoré by mohli odpútavať pozornosť od hry. Vysoká rovnomernosť osvetlenia je dôležitá, aby bolo puk dobre vidieť.

  Osvetlenie hokejových štadiónov – interiérové svetlomety

  Systém PerfectPlay vám poskytne flexibilitu a možnosti ovládania osvetlenia

  Hlavné aspekty produktu

  • GentleSpace gen2
   GentleSpace gen2

  Chcete sa dozvedieť viac?

   

  V prípade otázok sa obráťte na lokálnu pobočku.