You are now visiting our Global professional lighting website, visit your local website by going to the USA website

Udalosť roka v oblasti
štúdia svetla

Worksop Create the Livable City

Pridajte sa k novej generácii odborníkov na osvetlenie. Workshop Create the Livable City (Vytvorte mesto, v ktorom stojí za to žiť) sa koná každoročne. Architekti, mestskí projektanti a dizajnéri osvetlenia na ňom diskutujú o úlohe osvetlenia pri rozvoji miest.

 

Tieto workshopy zamerané na spoločný dizajn spojili v celej Európe už viac ako 150 architektov, mestských projektantov a predstaviteľov miest z úplne rozdielnych prostredí.

Workshop na tému Mesto, v ktorom stojí za to žiť, organizovaný spoločnosťou Philips v Kodani

Pozrite si video z workshopu v roku 2014


Pozrite si najlepšie okamihy s návrhmi osvetlenia a inštaláciami z workshopu Create the Livable City z roku 2014 v Berlíne

Čo môžem očakávať?

 

Vďaka tomuto workshopu máme možnosť vidieť budúcnosť mestskej Európy očami mestských projektantov. Účastníci pracujú na výzve, aby si pomocou základnej publikácie Urban Future predstavili, vytvorili a zrealizovali koncept osvetlenia v modelovej inštalácii.

Jeho formát zvyčajne obsahuje:

· Výskumný seminár

· Panelovú diskusiu

· Praktický workshop

· Dizajn modelu

· Predstavenie modelových inštalácií účastníkmi

Na workshope o svetle v Bratislave sa experimentuje so svetlom

Základná publikácia Urban Futures

 

Matica Urban Future je praktický nástroj, ktorý vám uľahčí definovanie vlastnej stratégie osvetlenia a obsahuje rôzne scenáre osvetlenia. Táto matica spája sociálno-kultúrne motivácie so stratégiami miest. Po nej nasleduje predstavenie 16 realizovateľných scenárov Urban Futures. Výsledkom týchto interpretácií je 16 rôznych možností budúceho vývoja miest.

Odborník vysvetľuje základy budúcnosti mesta

Zúčastnite sa ďalšieho workshopu Create the Livable City v roku 2015

 

Náš ďalší workshop sa uskutoční v lete 2015 v Paríži. Ak sa ho chcete zúčastniť, kontaktujte svojho miestneho zástupcu spoločnosti Philips. Podrobnejšie informácie o workshope a jeho program nájdete na webovej lokalite workshopu Create the Livable City.

Veľká skupina ľudí diskutuje pred pekne osvetlenou budovou v meste Turnhout v Belgicku na workshope organizovanom spoločnosťou Philips.

Kontaktujte nás

 

Ak máte akékoľvek obchodné otázky týkajúce sa našich systémov profesionálneho osvetlenia, použite tento formulár.

 

V prípade zložitých otázok použite náš podrobný formulár