You are now visiting our Global professional lighting website, visit your local website by going to the USA website

Zdravá budúcnosť
pre pacientov, pracovníkov aj planétu

 

 

Ekologické zdravotnícke zariadenia

 

Udržateľná zdravotná starostlivosť nie je len pomocou životnému prostrediu. Je o vytvorení svetlejšej budúcnosti pre pacientov, personál zdravotníckych zariadení a dokonca aj ich akcionárov.

 

Úsporné a starostlivé osvetlenie dokáže veľa. Energeticky úsporné systémy osvetlenia môžu pomôcť vyvážiť dopad rýchlo rastúcich cien elektriny. A vzhľadom na to, že naše systémy osvetlenia nemocníc sú založené na inováciách, budete schopní držať krok s meniacimi sa potrebami pacientov a neustálym pokrokom zdravotníckej technológie.

Vytváranie udržateľného prostredia v zdravotníctve

Prečo prijať „zelený“ prístup?

Pomoc pre zamestnancov aj pacientov

Osvetlenie môže pomôcť získať a udržať si pracovníkov, pretože vytvára pohodlné a praktické pracovné prostredie. Môže dokonca zlepšovať výkonnosť pracovníkov – štúdie ukazujú, že mentálne funkcie a pamäť sa v lepšie osvetlenom prostredí, ktoré zahŕňa denné svetlo, zlepšujú až o 25 %.

 

Prínos zaznamenajú aj pacienti, pretože príjemná atmosféra pomáha znižovať mieru ich úzkosti. Výskum ukazuje, že správne osvetlenie môže predĺžiť dobu spánku pacientov o 8 %. A vzhľadom na to, že ušetríte prostriedky vďaka úspornému osvetleniu, budete môcť investovať do zariadení, ktoré potrebujete pre lepšiu liečbu.

Lekár vyšetruje pacienta v nemocnici Catharina

Viete, že...?

Ekologické budovy môžu ušetriť v porovnaní s bežnými budovami až 30 %.
Úspory – ekologické budovy v porovnaní s bežnými budovami
Lepšie osvetlené prostredie môže zlepšovať pamäťové a mentálne funkcie až o 25 %.
Zlepšenie mentálnych a pamäťových funkcií v lepšie osvetlenom prostredí, ktoré zahŕňa denné svetlo
Až 10-násobok čiastky, ktorú investujete navýšením stavebného rozpočtu o 2 % na udržateľnosť
Suma, ktorá sa vám vráti vďaka navýšeniu rozpočtu stavby o 2 % na  udržateľnosť

Navýšením rozpočtu stavby o 2 % na udržateľnosť môžete získať až 10-násobok sumy, ktorú investujete.   

Výhody pre firmu

Lepšie podnikanie vďaka ekologickej technológii

Prispôsobiteľná a udržateľná technológia vám môže pomôcť dosiahnuť mnohé obchodné ciele. Ekologické budovy dokážu ušetriť až 30 % energie v porovnaní s bežnými budovami. Znižujú sa tým vaše prevádzkové náklady a uvoľňujú prostriedky, ktoré budete môcť využiť inde.  Udržateľné firmy sú štatisticky úspešnejšie a hodnota ich aktív rastie až o 16 %.

 

Vytvorenie ekologickej nemocnice má tiež mimoriadne pozitívny vplyv na imidž vašej značky. Udržateľná technológia pomáha plniť ciele v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a zároveň umožňuje získať ekologickú certifikáciu od miestnych orgánov.

Sestra sa stará o staršiu pani v osvetlenej hale