Zdravá budúcnosť
pre pacientov, pracovníkov aj planétu

 

 

Ekologické zdravotnícke zariadenia

 

Udržateľná zdravotná starostlivosť nie je len pomocou životnému prostrediu. Je o vytvorení svetlejšej budúcnosti pre pacientov, personál zdravotníckych zariadení a dokonca aj ich akcionárov.

 

Úsporné a starostlivé osvetlenie dokáže veľa. Energeticky úsporné systémy osvetlenia môžu pomôcť vyvážiť dopad rýchlo rastúcich cien elektriny. A vzhľadom na to, že naše systémy osvetlenia nemocníc sú založené na inováciách, budete schopní držať krok s meniacimi sa potrebami pacientov a neustálym pokrokom zdravotníckej technológie.

Vytváranie udržateľného prostredia v zdravotníctve

Prečo prijať „zelený“ prístup?

Pomoc pre zamestnancov aj pacientov

Osvetlenie môže pomôcť získať a udržať si pracovníkov, pretože vytvára pohodlné a praktické pracovné prostredie. Môže dokonca zlepšovať výkonnosť pracovníkov – štúdie ukazujú, že mentálne funkcie a pamäť sa v lepšie osvetlenom prostredí, ktoré zahŕňa denné svetlo, zlepšujú až o 25 %.

 

Prínos zaznamenajú aj pacienti, pretože príjemná atmosféra pomáha znižovať mieru ich úzkosti. Výskum ukazuje, že správne osvetlenie môže predĺžiť dobu spánku pacientov o 8 %. A vzhľadom na to, že ušetríte prostriedky vďaka úspornému osvetleniu, budete môcť investovať do zariadení, ktoré potrebujete pre lepšiu liečbu.

Lekár vyšetruje pacienta v nemocnici Catharina

Viete, že...?

Ekologické budovy môžu ušetriť v porovnaní s bežnými budovami až 30 %.
Úspory – ekologické budovy v porovnaní s bežnými budovami
Lepšie osvetlené prostredie môže zlepšovať pamäťové a mentálne funkcie až o 25 %.
Zlepšenie mentálnych a pamäťových funkcií v lepšie osvetlenom prostredí, ktoré zahŕňa denné svetlo
Až 10-násobok čiastky, ktorú investujete navýšením stavebného rozpočtu o 2 % na udržateľnosť
Suma, ktorá sa vám vráti vďaka navýšeniu rozpočtu stavby o 2 % na  udržateľnosť

Navýšením rozpočtu stavby o 2 % na udržateľnosť môžete získať až 10-násobok sumy, ktorú investujete.   

Výhody pre firmu

Lepšie podnikanie vďaka ekologickej technológii

Prispôsobiteľná a udržateľná technológia vám môže pomôcť dosiahnuť mnohé obchodné ciele. Ekologické budovy dokážu ušetriť až 30 % energie v porovnaní s bežnými budovami. Znižujú sa tým vaše prevádzkové náklady a uvoľňujú prostriedky, ktoré budete môcť využiť inde.  Udržateľné firmy sú štatisticky úspešnejšie a hodnota ich aktív rastie až o 16 %.

 

Vytvorenie ekologickej nemocnice má tiež mimoriadne pozitívny vplyv na imidž vašej značky. Udržateľná technológia pomáha plniť ciele v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a zároveň umožňuje získať ekologickú certifikáciu od miestnych orgánov.

Sestra sa stará o staršiu pani v osvetlenej hale