Ďalšie značky od

CityTouch

 

Systém riadenia osvetlenia

Staňte sa inteligentným mestom vďaka prepojenému osvetleniu

CityTouch je bezpečná platforma na správu prepojeného osvetlenia, ktorá pomáha mestám, aby sa stali príjemnejšími, energeticky účinnejšími a udržateľnejšími.

 

CityTouch poskytuje úplný prehľad a kontrolu nad osvetlením ciest a ulíc vášho mesta prostredníctvom centralizovaného ovládacieho panela. Umožňuje vám tak bezpečne monitorovať osvetľovacie sústavy, nastavovať plány a podľa potreby upravovať úroveň osvetlenia. Šifrovanie dát a dvojfaktorové overovanie zaisťujú, že softvér spĺňa najprísnejšie bezpečnostné normy.

 

Ľahko použiteľné webové aplikácie poskytujú kompletný prehľad o vašom prepojenom verejnom osvetlení a umožňujú vám riadiť prácu a využitie údržbárskych tímov iba v čase a na miestach, kde je to potrebné. Systémové údaje vám poskytujú reálne informácie o spotrebe energie a nákladoch a pomáhajú vám efektívnejšie plánovať.

Video o prepojenom verejnom osvetlení CityTouch pre vaše inteligentné mesto
Svietidlá CityTouch Ready od spoločnosti Philips možno bez problémov integrovať do platformy CityTouch. Vaše existujúce svietidlá možno na technológii CityTouch tiež pripraviť pomocou súpravy konektorov alebo uzla, prípadne si môžete vybrať svietidlá zo zoznamu našich certifikovaných partnerov. Nech už si vyberiete akékoľvek svietidlo CityTouch Ready, systém CityTouch vám poskytne úplnú flexibilitu s otvorenými štandardmi a ľahkú integráciou do iných inteligentných platforiem a zariadení s podporou IoT. Vďaka tomu budete môcť teraz aj v budúcnosti držať krok s trendmi inteligentných miest.

Prehľad výhod systému CityTouch

Systém CityTouch od spoločnosti Philips Lighting poskytuje infraštruktúru pre inteligentné mestá, ktoré začínajú využívať inteligentné osvetlenie ciest a ulíc.
Šetrite energiu

Lepšie rozhodovanie

Riaďte osvetlenie, merajte spotrebu energie, monitorujte stav systému a diagnostikujte problémy prostredníctvom jedného intuitívneho ovládacieho panela.   

Rýchla návratnosť investície

Prechod na LED osvetlenie ciest a ulíc okamžite znižuje náklady na energiu. Kombinácia LED technológie s informáciami o používaní a vzdialenou diagnostikou, ktorú poskytuje systém riadenia verejného osvetlenia CityTouch, vám ušetrí ešte viac a pomôže vám rýchlo získať späť vynaložené investície.

Šetrite energiu

Flexibilné s otvorenými štandardmi

CityTouch možno integrovať do ľubovoľného systému správy zariadení a ľubovoľného typu svietidla, čím vám poskytuje slobodu pri výbere dodávateľa, ktorý bude pre vaše mesto najvhodnejší. Certifikovaní dodávatelia zabezpečia svietidlá CityTouch Ready, ktoré sa automaticky pripoja do systému CityTouch.

Zabezpečený systém zohľadňujúci budúce zmeny
Ide o otvorený systém, ktorý podporuje snímače, kamery a ďalšie zariadenia IoT a umožňuje zavedenie budúcich inteligentných služieb. Vďaka špeciálnym užívateľským rolám a komplexne šifrovaným dátovým tokom systém spĺňa tie najvyššie bezpečnostné štandardy. Pravidelné aktualizácie softvéru zaistia, aby ste mali k dispozícii vždy aktuálnu verziu systému.
Šetrite energiu

Jednoduché vylepšenie alebo rozšírenie

Tento bezpečný systém sa vyznačuje jednoduchým použitím a uvedením do prevádzky, pričom môže využívať nové aj existujúce svietidlá a prepojí všetko inteligentné osvetlenie vo vašom meste. V prípade existujúceho verejného osvetlenia, ktoré nie je kompatibilné so systémom CityTouch, stačí jednoducho nainštalovať súpravu konektorov CityTouch (EÚ) alebo uzol (Severná a Južná Amerika, Nový Zéland, Austrália) na každý stĺp verejného osvetlenia.

Čo systém CityTouch umožňuje

 

CityTouch je platforma na riadenie verejného LED osvetlenia ciest a ulíc.

Ako to funguje?

 

CityTouch je komplexný systém riadenia osvetlenia ciest a ulíc. Ďalšie informácie o ktoromkoľvek z komponentov nájdete v nasledujúcich príručkách, ktoré si môžete stiahnuť.

Portfólio systému CityTouch

Vďaka intuitívnemu používateľskému rozhraniu a najprísnejším bezpečnostným normám možno platformu CityTouch rozšíriť tak, aby vyhovovala vašim potrebám a poskytovala vám kompletný prehľad a kontrolu nad celým systémom osvetlenia.
Riaďte prepojené osvetlenie ciest a ulíc na diaľku pomocou aplikácie systému CityTouch Connect od spoločnosti Philips Lighting
Pracovná aplikácia systému CityTouch od spoločnosti Philips Lighting prináša informácie a pracovné postupy na zaistenie účinného prepojeného osvetlenia.

Aplikácia CityTouch Connect

Spravujte verejné osvetlenie vzdialene, monitorujte stav svietidiel, vrátane upozornenia na poruchy, a merajte spotrebu energie takmer v reálnom čase pomocou štandardného webového prehliadača. 
Prepojené osvetľovacie sústavy Philips Lighting CityTouch spolupracujú so štandardnými sieťami

Aplikácia CityTouch Workflow

Analyzujte dáta, plánujte údržbu a udržujte konzistentné osvetlenie s bohatými možnosťami vizualizácie dát. Mobilný nástroj zdieľa údaje o údržbe s tímami v teréne a automaticky zaznamenáva činnosť, aby sa predišlo nadbytočnému rozsahu dátových tokov.

Možnosti pripojenia

Svietidlá CityTouch Ready


Svietidlá CityTouch Ready sú riešením typu „plug-and-play“, ktoré vám umožňuje prejsť na LED technológiu a súčasne aj na prepojené osvetlenie. Svietidlá sa uvádzajú do prevádzky automaticky – samy sa lokalizujú pomocou jednej z troch možností ovládacích prvkov a okamžite začnú nahrávať dáta o zariadení do vášho systému CityTouch.

Riadenie jednotlivých osvetľovacích sústav

Riadenie skupín osvetľovacích sústav

Pracovná aplikácia systému CityTouch od spoločnosti Philips Lighting prináša informácie a pracovné postupy na zaistenie účinného prepojeného osvetlenia.

Svietidlá Philips CityTouch Ready

Všetko osvetlenie ciest a ulíc od spoločnosti Philips Lighting možno bez problémov integrovať do systému CityTouch, či už pomocou uzla, alebo súpravy konektorov. Svietidlá Philips CityTouch Ready predstavujú kľúčovú súčasť prepojenej infraštruktúry mestského osvetlenia.
Pracovná aplikácia systému CityTouch od spoločnosti Philips Lighting prináša informácie a pracovné postupy na zaistenie účinného prepojeného osvetlenia.

Zariadenia na zaistenie konektivity CityTouch

V prípade existujúcich svietidiel použite súpravu konektorov (EÚ) alebo uzol konektorov (Severná a Južná Amerika, Nový Zéland, Austrália), ktoré umožňujú zaistiť konektivitu typu „plug-and-play“.

Riadenie skupín osvetľovacích sústav

Pracovná aplikácia systému CityTouch od spoločnosti Philips Lighting prináša informácie a pracovné postupy na zaistenie účinného prepojeného osvetlenia.

Skupinová konektivita pomocou skrinky

Pripojte skupinu nainštalovaných verejných svetiel pomocou elektrického vedenia k ovládaču segmentov, ktorý sa prepojí so softvérom CityTouch prostredníctvom internetu.

Partnerský program CityTouch Ready

Partnerský program CityTouch Ready vám umožňuje využívať výhody správy prepojeného osvetlenia a súčasne si zachovať slobodu pri výbere vášho vlastného dodávateľa svietidiel.

Partnerský program CityTouch Ready je k dispozícii pre všetkých dodávateľov svietidiel. Každý dodávateľ, ktorý si želá stať sa partnerom programu CityTouch Ready, musí prejsť certifikačným procesom, aby sa zabezpečilo, že všetky svietidlá CityTouch Ready sú skutočne typu „plug-and-play“ a umožňujú rovnako jednoduché používanie.

Zoznam certifikovaných partnerov sa priebežne rozrastá

Služby pre systém CityTouch

služby počas životného cyklu

Služby počas životného cyklu

Optimalizujte výkon mestského osvetlenia a ochráňte svoju investíciu prostredníctvom servisného balíčka od spoločnosti Philips Lighting, ktorý umožní dosiahnuť skvelé úspory a bezproblémovú prevádzku.

Prípadové štúdie

Zistite viac o systémoch osvetlenia pre svoje mesto