Ďalšie značky od

Zaistite bezpečnú
plynulosť premávky

Spoľahlivé, účinné a bezpečné  osvetlenie tunelov

Integrované osvetlenie tunelov Philips TotalTunnel podporuje bezpečnosť a efektivitu prepojeného systému, uľahčuje prevádzku a znižuje náklady. Vďaka špičkovému LED osvetleniu a jednoduchému ovládaniu je cesta jasne osvetlená a osvetlenie sa jednoducho riadi. Rad TotalTunnel ponúka celú škálu rôznych systémov, služieb a svietidiel s cieľom splniť rôzne požiadavky v tuneloch.

 

Pozrite si toto video s porovnaním konvenčného HPS osvetlenia a tunelového osvetlenia Philips LED v tuneli Upper Thames Tunnel

Znížte náklady

Znížte spotrebu energie až o 70 % vďaka úplne lineárnemu systému LED osvetlenia

 

Nižšie náklady na údržbu vďaka LED technológii s dlhou životnosťou a vzdialenému monitoringu

 

Zlepšite výkonnosť a znížte náklady, obmedzte výpadky a emisie CO2

Optimalizujte procesy

Rýchla inštaláciu umožňuje zaistiť kratšie uzávierky a okamžité výsledky

 

Spoľahlivosť a kvalita LED technológie umožňuje predpokladať výšku prevádzkových nákladov

 

Ovládanie a monitorovanie optimalizuje údržbu a minimalizuje prerušenia prevádzky

Zlepšite bezpečnosť

Splňte veľmi prísne normy bezpečnosti v tuneloch a zlepšite bezpečnosť vodičov

 

Zaistite plynulosť premávky osvetlením, ktoré spĺňa nové normy EÚ na rok 2019 týkajúce sa smerového osvetlenia 

 

Znížte počet nehôd a uzávierok tunelov

Vylepšite zážitok

Vynikajúce podanie farieb zlepšuje viditeľnosť a
vnímanie

 

Zvýšte komfort vodiča pomocou homogénneho bieleho LED svetla

 

Zaistite bezpečný priechod LED osvetlením, ktoré pomáha pri orientácii vodičov

Preskúmajte možnosti

Celková kontrola

TunneLogic

Zaistite plynulosť premávky

Smerové osvetlenie

Urobte zo šoférovania zábavu

Osvetlenie mostov, pamiatok a fasád

Optimálne osvetlenie rôznych zón tunelov

Svietidlá na osvetlenie tunelov

Služby spoločnosti Philips v oblasti osvetlenia tunelov
Zvýšenie bezpečnosti tunelov, zaistenie úspory energie a obmedzenie prerušení prevádzky

Profesionálne služby

Znalosti a zákaznícke riešenie projektu osvetlenia

Profesionálne služby

 

Plánujete inovovať svoju osvetľovaciu sústavu? Posúdime existujúcu sústavu s prihliadnutím na vaše potreby a požiadavky a poskytneme jasné odporúčania a rady, ako optimalizovať projekt osvetlenia. Môže ísť o čokoľvek – od nového návrhu po jednoduchú výmenu za LED osvetlenie.

Služby počas životného cyklu

Predĺžte životnosť svojej osvetľovacej sústavy

Služby počas životného cyklu

 

Infraštruktúra osvetlenia tunelov je pre vašu organizáciu jedným z najcennejších prostriedkov zásadného významu, preto si túto investíciu potrebujete chrániť. Prostredníctvom správneho plánu údržby a pomoci na diaľku vám môžeme pomôcť predĺžiť životnosť produktov a optimalizovať ich výkonnosť s menším počtom narušení a neočakávaných výdavkov.

Služby počas životného cyklu
Predĺžte životnosť osvetľovacej sústavy tunelov

Balík Essential

Chráňte svoje investície

 

Predĺžte životnosť osvetľovacej sústavy a chráňte svoje investície do osvetlenia:

 

 • Pravidelné kontroly sústavy, vrátane aktualizácií softvéru
 • Preventívna údržba, ktorej cieľom je zaznamenať možné problémy a včas ich odstrániť
 • Vzdialená pomoc, ktorá zaistí rýchlu technickú podporu v prípade akéhokoľvek problému

Balík Premium

Bezproblémová prevádzka

 

Na zaistenie bezproblémovej prevádzky a kontroly nákladov za osvetlenie vám balík Premium ponúka všetko, čo nájdete v balíku Essential, a navyše aj nasledovné:

 

 • Komplexné zabezpečenie za pevný ročný servisný poplatok
 • V prípade poruchy náklady zahŕňajú cenu práce a materiálu
 • Skúsení servisní technici zaisťujú odstránenie porúch a preventívnu údržbu priamo na mieste

Na zaistenie ešte bezproblémovejšej prevádzky, efektívnej správy priestorov a kontroly nad nákladmi za osvetlenie vám balík Premium ponúka všetko, čo nájdete v balíku Essential a navyše nasledovné:

 

 • Pevný ročný poplatok za zabezpečenie všetkých kancelárskych priestorov
 • Zahŕňa všetku prácu a materiály (náhradné diely osvetlenia a/alebo funkčné výmeny výrobkov) potrebné v prípade porúch
 • Vyškolení servisní technici zaisťujú odstránenie porúch a preventívnu údržbu priamo na mieste, aby systém osvetlenia vašej kancelárie bez problémov fungoval
 • Voliteľné: analýza údajov a optimalizácia systému

Balík Premium+

Optimalizácia výkonu

 

Na zaistenie komplexných informácií a kontroly prostredníctvom efektívneho riadenia počas doby životnosti balík Premium+ ponúka všetko, čo nájdete aj v balíku Premium a navyše aj nasledovné:

 

 • Podrobná analýza používania a potrieb v oblasti osvetlenia tunelov
 • Nepretržitá odborná príprava, optimalizácia systému a správa obsahu
 • Podrobná dokumentácia na Philips portáli MyServices

Tunel Kethel

 

Tunel Kethel v Holandsku predstavoval technicky náročný projekt. Preto si hlavná stavebná spoločnosť Heijmans vybrala spoločnosť Philips za svojho partnera v oblasti osvetlenia

Profesionálne služby
Osvetlenie tunelov – náhľad a projekt na mieru

Služby v oblasti auditu a projektovania

 

Spoločnosť Philips vám môže pomôcť optimalizovať osvetlenie tunelov prostredníctvom obhliadky a kontroly na mieste. Vďaka údajom o stave, spotrebe a intenzite osvetlenia súčasnými svietidlami odporučíme vylepšené riešenie pre daný tunel s dôrazom na:

 • Nadmerne alebo nedostatočne osvetlené oblasti tunela
 • Súlad s predpismi o osvetlení tunelov
 • Plán energeticky účinného osvetlenia
 • Optimalizácia procesov osvetlenia
 • Predpokladané budúce využívanie energie (TCO)

Produktívna je len dobre osvetlená kancelária. Požiadajte spoločnosť Philips o vykonanie podrobného auditu osvetlenia kancelárií. Spoznáte tak súčasné svetelné podmienky z hľadiska spotreby energie, vyžarovania svetla, vizuálnej pohody a intenzity osvetlenia rôznych priestorov.

Naši odborníci využijú údaje získané pri audite a vytvoria vám nový optimalizovaný projekt osvetlenia. Projekt môže zahŕňať rôzne riešenia, napríklad rýchlu zámenu za LED osvetlenie. Nový projekt osvetlenia bude ideálny pre každý priestor administratívnej budovy, od zasadačky až po toalety.

Produktívna je len dobre osvetlená kancelária. Požiadajte spoločnosť Philips o vykonanie podrobného auditu osvetlenia kancelárií. Spoznáte tak súčasné svetelné podmienky z hľadiska spotreby energie, vyžarovania svetla, vizuálnej pohody a intenzity osvetlenia rôznych priestorov.

Naši odborníci využijú údaje získané pri audite a vytvoria vám nový optimalizovaný projekt osvetlenia. Projekt môže zahŕňať rôzne riešenia, napríklad rýchlu zámenu za LED osvetlenie. Nový projekt osvetlenia bude ideálny pre každý priestor administratívnej budovy, od zasadačky až po toalety.

Produktívna je len dobre osvetlená kancelária. Požiadajte spoločnosť Philips o vykonanie podrobného auditu osvetlenia kancelárií. Spoznáte tak súčasné svetelné podmienky z hľadiska spotreby energie, vyžarovania svetla, vizuálnej pohody a intenzity osvetlenia rôznych priestorov.

Naši odborníci využijú údaje získané pri audite a vytvoria vám nový optimalizovaný projekt osvetlenia. Projekt môže zahŕňať rôzne riešenia, napríklad rýchlu zámenu za LED osvetlenie. Nový projekt osvetlenia bude ideálny pre každý priestor administratívnej budovy, od zasadačky až po toalety.

Produktívna je len dobre osvetlená kancelária. Požiadajte spoločnosť Philips o vykonanie podrobného auditu osvetlenia kancelárií. Spoznáte tak súčasné svetelné podmienky z hľadiska spotreby energie, vyžarovania svetla, vizuálnej pohody a intenzity osvetlenia rôznych priestorov.

Naši odborníci využijú údaje získané pri audite a vytvoria vám nový optimalizovaný projekt osvetlenia. Projekt môže zahŕňať rôzne riešenia, napríklad rýchlu zámenu za LED osvetlenie. Nový projekt osvetlenia bude ideálny pre každý priestor administratívnej budovy, od zasadačky až po toalety.

Produktívna je len dobre osvetlená kancelária. Požiadajte spoločnosť Philips o vykonanie podrobného auditu osvetlenia kancelárií. Spoznáte tak súčasné svetelné podmienky z hľadiska spotreby energie, vyžarovania svetla, vizuálnej pohody a intenzity osvetlenia rôznych priestorov.

Naši odborníci využijú údaje získané pri audite a vytvoria vám nový optimalizovaný projekt osvetlenia. Projekt môže zahŕňať rôzne riešenia, napríklad rýchlu zámenu za LED osvetlenie. Nový projekt osvetlenia bude ideálny pre každý priestor administratívnej budovy, od zasadačky až po toalety.

Produktívna je len dobre osvetlená kancelária. Požiadajte spoločnosť Philips o vykonanie podrobného auditu osvetlenia kancelárií. Spoznáte tak súčasné svetelné podmienky z hľadiska spotreby energie, vyžarovania svetla, vizuálnej pohody a intenzity osvetlenia rôznych priestorov.

Naši odborníci využijú údaje získané pri audite a vytvoria vám nový optimalizovaný projekt osvetlenia. Projekt môže zahŕňať rôzne riešenia, napríklad rýchlu zámenu za LED osvetlenie. Nový projekt osvetlenia bude ideálny pre každý priestor administratívnej budovy, od zasadačky až po toalety.

Produktívna je len dobre osvetlená kancelária. Požiadajte spoločnosť Philips o vykonanie podrobného auditu osvetlenia kancelárií. Spoznáte tak súčasné svetelné podmienky z hľadiska spotreby energie, vyžarovania svetla, vizuálnej pohody a intenzity osvetlenia rôznych priestorov.

Naši odborníci využijú údaje získané pri audite a vytvoria vám nový optimalizovaný projekt osvetlenia. Projekt môže zahŕňať rôzne riešenia, napríklad rýchlu zámenu za LED osvetlenie. Nový projekt osvetlenia bude ideálny pre každý priestor administratívnej budovy, od zasadačky až po toalety.

Poradenské služby

 

Naše poradenské služby vám pomôžu určiť technické parametre a vytvoriť presvedčivý obchodný plán na osvetlenie tunelov. Môže pritom ísť o čokoľvek, od novej inštalácie až po zmenu sústavy s využitím LED. Medzi výhody patrí:

 • Optimalizácia údržby
 • Riadiaci systém a rozhranie systému SCADA
 • Databáza tunelov
 • Úplný súlad s regulačnými štandardmi
 • Optimalizácia prevádzky a zlepšená účinnosť s cieľom znížiť celkové náklady na vlastníctvo (TCO)

Tunel Sørnes
Plne integrovaná koncepcia osvetlenia

 

Spoločnosť Philips vybavila tunel Sørnes špeciálnym adaptívnym systémom LED osvetlenia, ktorý prispôsobuje svoju intenzitu, aby zabránil náhlej zmene oslnenia vodičov vychádzajúcich z tunela.

Prípadové štúdie

Prípadová štúdia:
Tunel
Tomteboda

Prípadová štúdia:
Tunel na A55

Prípadová štúdia:
Tunel Kethel

Prípadová štúdia:
Tunel Kvarnholmen

Naši partneri:

Logo spoločnosti Deloitte
Logo spoločnosti Vodafone
Logo spoločnosti Cisco
Logo spoločnosti SAP

Inšpirovali ste sa?

S otázkami sa obráťte na
miestne kontaktné stredisko