Ďalšie značky od

Bezpečnejšie, inteligentnejšie,
udržateľnejšie

Lepšie osvetlenie pre lepšie výsledky


Musíte preveriť náklady každého procesu, aby ste si zachovali silné postavenie v odvetví. Osvetlenie môže tvoriť až 80 % nákladov za energiu spotrebovanú v sklade, preto musí byť veľmi účinné a nákladovo efektívne. Energeticky účinné LED osvetlenie od spoločnosti Philips s dlhou životnosťou môže mať zásadný vplyv na vaše výdavky, znížite ním prevádzkové náklady redukciou výpadkov a aj spotrebu energie. Vaši zamestnanci budú vo väčšom bezpečí a zvýši sa ich produktivita.

Znížte náklady

Nižšia spotreba energie vďaka nákladovo efektívnemu osvetleniu LED a ovládaniu 

 

Znížte kapitálové výdavky využitím riešenia Svetlo ako služba (LaaS) alebo osvetlenia s princípmi obehového hospodárstva

 

Naplánujte si odstávky a údržbu, aby ste znížili počet prerušení pracovného cyklu a výpadkov

Optimalizujte procesy

Zvýšte produktivitu zamestnancov a optimalizuje náklady na prácu zlepšením pracovných podmienok

 

Zvýšte lojálnosť zákazníkov lepšou výkonnosťou výroby

 

Dielenské priestory pripravené na budúce zmeny jednoduchým vytvorením nových zón bez výmeny svietidiel

Podporte zdravie a bezpečnosť

Dodržiavajte vnútroštátne a medzinárodné bezpečnostné štandardy

 

Vytvorte bezpečné pracovné prostredie zaistením jeho správneho osvetlenia

 

Podporujte komfort zamestnancov LED osvetlením vysokej kvality

Zvýšte udržateľnosť  

Zníženie emisií CO2 redukciou spotreby energie

 

Minimalizuje vplyv na životné prostredie zlepšením účinnosti, menším počtom chýb a menším množstvom odpadu

 

Dodržiavajte vnútroštátne a medzinárodné predpisy v oblasti energetiky a životného prostredia

Preskúmajte možnosti

Osvetlenie pre priemysel a logistiku je inteligentnejšie

GreenWarehouse

Pre logistiku a výrobné zóny so strednými a vysokými stropmi

Svietidlá na vysoké stropy

Do výrobných priestorov s nízkymi stropmi

Svietidlá v lištových profiloch

Do zón HACCP a do miestností s čistou prevádzkou

Vodeodolné svietidlá do čistých miestností

Základné LED osvetlenie do každého priestoru

Rad CoreLine

Služby osvetlenia pre priemysel od spoločnosti Philips
Zvýšte bezpečnosť zamestnancov, podporte udržateľnosť a dosiahnite vysokú návratnosť investícií

Profesionálne služby

Znalosti a zákaznícke riešenie projektu osvetlenia

Profesionálne služby

 

Plánujete inovovať svoju osvetľovaciu sústavu? Posúdime existujúcu sústavu s prihliadnutím na vaše potreby a požiadavky a poskytneme jasné odporúčania a rady, ako optimalizovať projekt osvetlenia. Môže ísť o čokoľvek – od nového návrhu po jednoduchú výmenu za LED osvetlenie.

Služby počas životného cyklu

Predĺžte životnosť svojej osvetľovacej sústavy

Služby počas životného cyklu

 

Infraštruktúra osvetlenia je pre vašu organizáciu jedným z najcennejších prostriedkov zásadného významu, preto si túto investíciu chcete chrániť. Prostredníctvom správneho plánu údržby a pomoci na diaľku vám môžeme pomôcť predĺžiť životnosť produktov a optimalizovať ich výkonnosť s menším počtom narušení a neočakávaných výdavkov.

Služby správy

Výkon osvetlenia podľa aktuálnych výsledkov

Služby správy

 

Pristúpili by ste k celkovému prenájmu svojej infraštruktúry osvetlenia na zaistenie úplne bezproblémovej prevádzky? Naše služby správy sa o to postarajú – od úvodného návrhu a inštalácie až po trvalú bezproblémovú prevádzku a údržbu. Zohľadníme dokonca aj ekonomickú udržateľnosť a pomôžeme vám minimalizovať uhlíkovú stopu.

Služby správy osvetlenia
Výkon osvetlenia pre priemyselné prevádzky podľa aktuálnych výsledkov

Štandardné služby správy

Bezproblémové úspory vďaka optimálnemu výkonu

 • Zákaznícky plán osvetlenia na zaistenie optimálneho výkonu
 • Zníženie nákladov na energiu, údržbu a pokles výkonu
 • Bezproblémová a garantovaná prevádzka osvetľovacej sústavy
 • Podrobné školenie a dokumentácia pre vás a vašich zamestnancov

 

Úrad sa rozhodol dosiahnuť úsporu energie s minimálnym narušením práce. Riešenie umožnilo okamžitú 68 % úsporu energie na osvetlenie.

Svetlo ako služba

Žiadne investície vopred

 • Plaťte za svetlo, ktoré využívate, nekupujte si osvetľovacie zariadenia
 • Pevný mesačný alebo ročný poplatok
 • Optimalizujte návratnosť investícií bez nákladov na údržbu alebo výmenu

Philips Circular lighting

Udržateľnosť najlepšia vo svojej triede s prvkami obehového hospodárstva

 • Vyskúšajte udržateľné produktové rady určené na opätovné využitie a recykláciu
 • Minimalizujte svoju uhlíkovú stopu a plytvanie materiálmi
 • Zlepšite stupeň udržateľnosti a obraz značky

 

V spoločnosti Bruynzeel Storage Systems je spoločenská zodpovednosť zásadnou prioritou. Správu osvetlenia zverili spoločnosti Philips s cieľom ušetriť peniaze a energiu.

Služby počas životného cyklu
Predĺžte životnosť osvetľovacej sústavy v priemysle

Balík Essential

Chráňte svoje investície

 

 • Pravidelná kontrola osvetľovacej sústavy v prevádzke vrátane aktualizácií softvéru
 • Preventívna údržba pomáha zaznamenať možné problémy a včas ich odstrániť
 • Vzdialená pomoc zaistí rýchlu podporu pri akomkoľvek probléme v pracovnom čase prevádzky

Balík Premium

Bezproblémová prevádzka

 

 • Vďaka pevnému ročnému poplatku máte peňažný tok pod kontrolou
 • Servisný plán zahŕňa všetku prácu a materiál 
 • Vyškolení servisní technici zaistia preventívnu údržbu a odstránenie porúch na mieste

Na zaistenie ešte bezproblémovejšej prevádzky, efektívnej správy priestorov a kontroly nad nákladmi za osvetlenie vám balík Premium ponúka všetko, čo nájdete v balíku Essential a navyše nasledovné:

 

 • Pevný ročný poplatok za zabezpečenie všetkých kancelárskych priestorov
 • Zahŕňa všetku prácu a materiály (náhradné diely osvetlenia a/alebo funkčné výmeny výrobkov) potrebné v prípade porúch
 • Vyškolení servisní technici zaisťujú odstránenie porúch a preventívnu údržbu priamo na mieste, aby systém osvetlenia vašej kancelárie bez problémov fungoval
 • Voliteľné: analýza údajov a optimalizácia systému

Balík Premium+

Optimalizácia výkonu

 

 • Analýza podľa získaných údajov sa používa na určenie spôsobu využívania a postupných zmien požiadaviek na osvetlenie vrátane správ, informácií a poradenstva

o Optimalizujte využívanie prevádzkových priestorov

o Riadenie prevádzkyschopnosti (dostupnosti osvetlenia)

o Správy o spotrebe energie

o Monitorovanie súladu s priemyselnými normami v oblasti osvetlenia

 • Nepretržitá optimalizácia osvetlenia vášho zariadenia a plánovaný servis, aktualizácie a inovácie
 • Nepretržitá odborná príprava pracovníkov spoločnosti
 • Podrobná dokumentácia na Philips portáli MyServices

Profesionálne služby
Znalosti a zákaznícky projekt osvetlenia pre priemysel

Služby v oblasti auditu a projektovania

 

Vďaka dobrému osvetleniu sú sklady a iné priemyselné priestory bezpečnejšie a produktívnejšie. Spoločnosť Philips môže vykonať podrobný audit osvetlenia vašich priestorov. Pomôžeme vám posúdiť súčasné osvetlenie z hľadiska spotreby energie, vyžarovania svetla, vizuálnej pohody na pracovisku a intenzity osvetlenia rôznych funkčných zón.

Naši odborníci na osvetlenie spracujú údaje získané pri audite prevádzky a vytvoria nový optimálny projekt osvetľovacej sústavy. Projekt môže zahŕňať rôzne riešenia, od úplnej renovácie až po rýchlu, minimálne rušivú výmenu za LED osvetlenie. Nový návrh určí správne osvetlenie každej pracovnej oblasti, od skladu až po montážnu linku, a zaistí vyššiu návratnosť investícií.

Poradenské služby

 

Okrem výraznej úspory energie môže aktualizácia sústavy osvetlenia výrazne zvýšiť bezpečnosť a produktivitu na pracovisku vo vašom zariadení. Naše poradenské služby vám pomôžu vytvoriť projekt osvetlenia, ktorý optimalizuje prevádzku a spĺňa bezpečnostné štandardy v odvetví.

Philips je dlhodobý partner v oblasti osvetlenia. Ponúkneme vám tie najlepšie možnosti na zlepšenie kvality osvetlenia v sklade alebo na pracovisku s cieľom maximálne efektívne využiť dostupný priestor. Kvalitné osvetlenie pozitívne vplýva aj na pohodu zamestnancov a zlepšuje efektivitu výrobných procesov.

Prípadové štúdie

Prípadová štúdia:
Elektráreň DEWA
 

Prípadová štúdia:
Terminál AB Gothenburg Ro/Ro

Prípadová štúdia:
DB Schenker
 

Prípadová štúdia:
Bruynzeel
 

Inšpirovali ste sa?

S otázkami sa obráťte na
miestne kontaktné stredisko