Ďalšie značky od

Zvýraznite priestory mesta
jedinečnými vizuálnymi zážitkami

Zmeňte  komunitné priestory    


Otvorené priestory, parky, námestia, chodníky a nábrežia sú nevyhnutné pre mestský život. Správne osvetlenie prináša jedinečný vizuálny zážitok. Vďaka prívetivému, zábavnému a inšpiratívnemu LED osvetleniu sa tieto verejné priestory spájajú s väčším pocitom bezpečia a sú príťažlivejšie. Vďaka PHILIPS inovatívnym systémom osvetlenia môžete v meste vytvárať exteriérové priestory podporujúce turizmus a hospodársky rozvoj a súčasne šetriť energiu a znižovať negatívne vplyvy na životné prostredie.

Znížte náklady

Energeticky efektívne LED osvetlenie a plánovanie umožňujú dosiahnuť až 70 % úsporu nákladov

 

Vzdialená správa osvetlenia znižuje náklady na údržbu a prevádzku

 

Dosiahnite úžasné, flexibilné svetelné efekty udržateľným a nákladovo efektívnym spôsobom

Optimalizujte procesy

Koordinujte osvetlenie otvorených priestorov s verejným osvetlením pomocou plánovania a systémových aktualizácií

 

Zjednodušte údržbu pomocou riadiacich systémov osvetlenia a informačných panelov v službe cloud

 

Obmedzte výpadky garantovanou výkonnosťou osvetlenia

Zaujmite občanov

Doplňte orientačné body a stratégie signalizácie

 

Zlepšite bezpečnosť a život žiarivými, dobre osvetlenými otvorenými priestormi

 

Oživte verejné priestory inštaláciami s dynamickým svetlom, svetelnou šou a špeciálnymi podujatiami 

Preskúmajte možnosti

Otvorený priestor pôsobí príťažlivejšie

Biele LED svetlo

Vytvorte jedinečné vizuálne zážitky

Akcentačné a dynamické osvetlenie

Obsah riaďte diaľkovo pomocou softvéru v službe cloud 

ActiveSite
Ponuka prispôsobiteľného osvetlenia od spoločnosti Philips

Pridajte kúsok seba prispôsobením osvetlenia
 
 

Zákaznícke riešenie osvetlenia
Figurína v modrých šatách, ktorých farbu zvýrazňujú Philips LED flavors

Zvýraznite to najlepšie na odevoch

LED flavors
Ideálne osvetlenie skúšobných kabínok

Nový koncept skúšobnej kabínky

Skúšobná kabínka s AmbiScene

Riaďte a regulujte osvetlenie miest a priestranstiev v komunitných priestoroch

CityTouch

Služby spoločnosti Philips Lighting pre parky a námestia
Zvýšte atraktivitu panorámy mesta

Profesionálne služby

Znalosti a zákaznícke riešenie projektu osvetlenia

Profesionálne služby
Plánujete inovovať svoju osvetľovaciu sústavu? Posúdime existujúcu sústavu s prihliadnutím na vaše potreby a požiadavky a poskytneme jasné odporúčania a rady, ako optimalizovať projekt osvetlenia. Môže ísť o čokoľvek – od nového návrhu po jednoduchú výmenu za LED osvetlenie.

Služby počas životného cyklu

Predĺžte životnosť svojej osvetľovacej sústavy

Služby počas životného cyklu
Infraštruktúra osvetlenia je pre vašu organizáciu jedným z najcennejších prostriedkov zásadného významu, preto si túto investíciu chcete chrániť. Prostredníctvom správneho plánu údržby a pomoci na diaľku vám môžeme pomôcť predĺžiť životnosť produktov a optimalizovať ich výkonnosť s menším počtom narušení a neočakávaných výdavkov.

Služby počas životného cyklu
Predĺžte životnosť systémov mestského osvetlenia verejných priestorov

Balík Essential

Chráňte svoje investície

 

Predĺžte životnosť inštalácie a ochráňte investície svojho mesta:

 

 • Preventívna údržba vám pomôže zaznamenať problémy a rýchlo ich odstrániť
 • Softvérové licencie, technická podpora s vytváraním servisných prípadov
 • Pomoc na diaľku v rámci pracovných hodín na zaistenie rýchlej technickej podpory
 • Servisné obhliadky na mieste na monitorovanie vašej osvetľovacej sústavy

Balík Premium

Bezproblémová prevádzka

 

Na zaistenie bezproblémovej prevádzky a kontroly nákladov za osvetlenie vám balík Premium ponúka všetko, čo nájdete v balíku Essential, a navyše aj nasledovné:

 

 • Komplexné zabezpečenie za pevný ročný poplatok
 • Náklady na prácu a materiál v prípade poruchy
 • Odstraňovanie porúch a preventívna údržba

Na zaistenie ešte bezproblémovejšej prevádzky, efektívnej správy priestorov a kontroly nad nákladmi za osvetlenie vám balík Premium ponúka všetko, čo nájdete v balíku Essential a navyše nasledovné:

 

 • Pevný ročný poplatok za zabezpečenie všetkých kancelárskych priestorov
 • Zahŕňa všetku prácu a materiály (náhradné diely osvetlenia a/alebo funkčné výmeny výrobkov) potrebné v prípade porúch
 • Vyškolení servisní technici zaisťujú odstránenie porúch a preventívnu údržbu priamo na mieste, aby systém osvetlenia vašej kancelárie bez problémov fungoval
 • Voliteľné: analýza údajov a optimalizácia systému

Balík Premium+

Optimalizácia výkonu

 

Na zaistenie komplexných informácií a kontroly prostredníctvom efektívneho riadenia počas doby životnosti balík Premium+ ponúka všetko, čo nájdete aj v balíku Premium a navyše aj nasledovné:

 

 • Nepretržitá odborná príprava vašich pracovníkov
 • Nepretržitá optimalizácia sústavy
 • Pokročilé riadenie obsahu a technická podpora na mieste

Centrum mesta Veghel

 

Holandské mesto Veghel sa rozhodlo oživiť obchodné centrum mesta. Spoločnosť Philips pripravila projekt dynamického osvetlenia, ktorý nákupnú štvrť premenil na atrakciu, ktorú musíte navštíviť.

The Edge je dominantou rušnej obchodnej štvrte Zuidas v Amsterdame. Vďaka systému osvetlenia od spoločnosti Philips napájanému cez Ethernet s riadením na základe údajov je táto špičková kancelárska budova jednou z energeticky najúčinnejších na svete.

Profesionálne služby
Znalosti a prispôsobený projekt osvetlenia verejných priestorov 

Služby v oblasti auditu a projektovania

 

Verejné priestory, v ktorých sa ľudia často stretávajú, majú jedinečné požiadavky na osvetlenie. Vykonávame audit priamo na mieste, aby sme získali údaje, spoznali súčasnú situáciu a pomohli vám optimalizovať využitie daného verejného priestoru. Potom ponúkneme odporúčania týkajúce sa budúceho projektu osvetlenia s cieľom optimalizovať priestor a zlepšiť zážitok obyvateľov.

Spoločnosť Philips je dôveryhodným partnerom v oblasti verejného osvetlenia. V každej fáze procesu budeme s vami spolupracovať na vytváraní plánu, ktorý rozžiari a zatraktívni verejné priestory vo vašom meste.

Poradenské služby

 

Spoločnosť Philips je partnerom pre zvýšenie atraktívnosti verejných priestorov pomocou osvetlenia. Naše poradenské služby vám pomôžu vytvoriť optimalizovaný a efektívny projekt osvetlenia parkov a verejných priestorov. Môžeme vám pomôcť uskutočniť každú víziu vášho mesta a jeho osvetlenia prostredníctvom vhodného, nákladovo efektívneho a atraktívneho dizajnu osvetlenia. 

Rovnako vás podporíme pri vytvorení presvedčivého obchodného prípadu na získanie podporných grantov a pri žiadosti o finančné prostriedky.

Prípadové štúdie

Prípadová štúdia:
SandRidge Commons

Prípadová štúdia:
LightRails: umelecká svetelná inštalácia

Prípadová štúdia:
Mesto Veghel

Naši partneri:

Logo spoločnosti Deloitte
Logo spoločnosti Vodafone
Logo spoločnosti Cisco
Logo spoločnosti SAP

Inšpirovali ste sa?

S otázkami sa obráťte na
miestne kontaktné stredisko