Ďalšie značky od


Vytvorte jedinečnú
identitu mesta


Posilnite v občanoch hrdosť na svoje mesto, prilákajte turistov a podporte obchod


Čoraz väčší počet miest vytvára svoju jedinečnú identitu osvetlením dôležitých turistických miest s cieľom vytvárať inšpiratívne vizuálne zážitky. Vďaka možnosti vzdialenej správy spojenej s programovaním a riadením možno inovatívne LED osvetlenie rýchlo upraviť a tak zmeniť výzor mesta. Dynamické, pestré osvetlenie architektúry podporuje obchod a turizmus a v občanoch mesta vyvoláva pocit hrdosti.

Optimalizujte procesy

Zabráňte výpadkom vďaka 24-hodinovému cloudovému monitorovaniu 

Vzdialene upravujte a spravujte svetelné efekty najmä počas sviatkov a výnimočných príležitostí 
 

Zmeňte obsah jednoducho pomocou mobilného zariadenia alebo tabletu

Vylepšite zážitok

Zlepšite atmosféru mesta dynamickým osvetlením architektúry 

Upozornite na dôležité dominanty mesta všestranným LED osvetlením

Zaujmite občanov a turistov jedinečnými vizuálnymi zážitkami

Budujte meno mesta 

Vytvorte jedinečnú identitu mesta, ktorá podporuje turizmus
 

Posilnite hrdosť obyvateľov na ich mesto osvetlením významných dominánt
  

Vytvorte prívetivú atmosféru na podporu investícií do podnikania a obchodu

Preskúmajte možnosti

Dodajte svojmu mestu iskru a štýlovo ho prezentujte

Biele LED svetlo

Veľké stavby. Ešte väčší účinok. Farba, ktorá zmení mesto

Dynamické systémy osvetlenia architektúry

Digitálne ovládanie a kreatívny softvér dokážu meniť a oživiť prostredie

Riadenie LED osvetlenia

Vzdialená správa a dodávanie obsahu vytvárajú pulzujúcu atmosféru mesta

ActiveSite

Služby spoločnosti Philips Lighting pre osvetlenie mostov, pamiatok a fasád
Úplná spokojnosť pri osvetlení dominánt vášho mesta 

Profesionálne služby

Znalosti a zákaznícke riešenie projektu osvetlenia

Profesionálne služby
Plánujete inovovať svoju osvetľovaciu sústavu? Posúdime existujúcu sústavu s prihliadnutím na vaše potreby a požiadavky a poskytneme jasné odporúčania a rady, ako optimalizovať projekt osvetlenia. Môže ísť o čokoľvek – od nového návrhu po jednoduchú výmenu za LED osvetlenie.

Služby počas životného cyklu

Predĺžte životnosť svojej osvetľovacej sústavy

Služby počas životného cyklu
Infraštruktúra osvetlenia je pre vašu organizáciu jedným z najcennejších prostriedkov zásadného významu, preto si túto investíciu chcete chrániť. Prostredníctvom správneho plánu údržby a pomoci na diaľku vám môžeme pomôcť predĺžiť životnosť produktov a optimalizovať ich výkonnosť s menším počtom narušení a neočakávaných výdavkov.

Služby počas životného cyklu
Predĺžte životnosť osvetľovacích sústav vášho mesta 

Balík Essential

Chráňte svoje investície

 

Predĺžte životnosť kľúčových sústav mestského osvetlenia a chráňte investície do identity vášho mesta.

 

  • Preventívna údržba vám pomôže zaznamenať problémy a rýchlo ich odstrániť
  • Softvérové licencie, technická podpora s vytváraním servisných prípadov
  • Pomoc na diaľku v rámci pracovných hodín na zaistenie rýchlej technickej podpory
  • Možnosť zvoliť počet výjazdov počas roka na monitorovanie osvetľovacej sústavy

Balík Premium

Bezproblémová prevádzka

 

Na zaistenie bezproblémovej prevádzky a kontroly nákladov za osvetlenie vám balík Premium ponúka všetko, čo nájdete v balíku Essential, a navyše aj nasledovné:

 

  • Komplexné zabezpečenie za pevný ročný poplatok 
  • Náklady na prácu a materiál v prípade poruchy
  • Odstraňovanie porúch a preventívna údržba

Balík Premium+

Optimalizácia výkonu

 

Na zaistenie komplexných informácií a kontroly prostredníctvom efektívneho riadenia počas doby životnosti balík Premium+ ponúka všetko, čo nájdete aj v balíku Premium a navyše aj nasledovné:

 

  • Nepretržitá odborná príprava vašich pracovníkov
  • Optimalizácia sústavy
  • Pokročilé riadenie obsahu a technická podpora na mieste

Bay Bridge
Svetovo preslávená dominanta oblasti Bay v San Franciscu

 

Aj keď mala byť Bay Lights len dočasnou umeleckou inštaláciou, teraz je z nej dominanta oblasti Bay, ktorú musíte vidieť.

Profesionálne služby

Služby v oblasti auditu a projektovania

 

Mestské dominanty ako pamiatky, mosty a fasády tvoria dušu mesta. Osvetlenie predstavuje zásadný prvok pri vytváraní inšpirujúcich vizuálnych zážitkov. Na posúdenie potrieb osvetlenia mesta je potrebné vykonať na mieste audit a pomocou získaných údajov analyzovať skutkovú situáciu a pripraviť odporúčania pre budúce projekty osvetlenia.

Spoločnosť Philips je dôveryhodným partnerom v oblasti verejného osvetlenia. V každej fáze budeme s vami spolupracovať na vytváraní plánu osvetlenia, ktorý rozžiari a zvýrazní verejné dominanty v meste.

Produktívna je len dobre osvetlená kancelária. Požiadajte spoločnosť Philips o vykonanie podrobného auditu osvetlenia kancelárií. Spoznáte tak súčasné svetelné podmienky z hľadiska spotreby energie, vyžarovania svetla, vizuálnej pohody a intenzity osvetlenia rôznych priestorov.

Naši odborníci využijú údaje získané pri audite a vytvoria vám nový optimalizovaný projekt osvetlenia. Projekt môže zahŕňať rôzne riešenia, napríklad rýchlu zámenu za LED osvetlenie. Nový projekt osvetlenia bude ideálny pre každý priestor administratívnej budovy, od zasadačky až po toalety.

Produktívna je len dobre osvetlená kancelária. Požiadajte spoločnosť Philips o vykonanie podrobného auditu osvetlenia kancelárií. Spoznáte tak súčasné svetelné podmienky z hľadiska spotreby energie, vyžarovania svetla, vizuálnej pohody a intenzity osvetlenia rôznych priestorov.

Naši odborníci využijú údaje získané pri audite a vytvoria vám nový optimalizovaný projekt osvetlenia. Projekt môže zahŕňať rôzne riešenia, napríklad rýchlu zámenu za LED osvetlenie. Nový projekt osvetlenia bude ideálny pre každý priestor administratívnej budovy, od zasadačky až po toalety.

Produktívna je len dobre osvetlená kancelária. Požiadajte spoločnosť Philips o vykonanie podrobného auditu osvetlenia kancelárií. Spoznáte tak súčasné svetelné podmienky z hľadiska spotreby energie, vyžarovania svetla, vizuálnej pohody a intenzity osvetlenia rôznych priestorov.

Naši odborníci využijú údaje získané pri audite a vytvoria vám nový optimalizovaný projekt osvetlenia. Projekt môže zahŕňať rôzne riešenia, napríklad rýchlu zámenu za LED osvetlenie. Nový projekt osvetlenia bude ideálny pre každý priestor administratívnej budovy, od zasadačky až po toalety.

Produktívna je len dobre osvetlená kancelária. Požiadajte spoločnosť Philips o vykonanie podrobného auditu osvetlenia kancelárií. Spoznáte tak súčasné svetelné podmienky z hľadiska spotreby energie, vyžarovania svetla, vizuálnej pohody a intenzity osvetlenia rôznych priestorov.

Naši odborníci využijú údaje získané pri audite a vytvoria vám nový optimalizovaný projekt osvetlenia. Projekt môže zahŕňať rôzne riešenia, napríklad rýchlu zámenu za LED osvetlenie. Nový projekt osvetlenia bude ideálny pre každý priestor administratívnej budovy, od zasadačky až po toalety.

Produktívna je len dobre osvetlená kancelária. Požiadajte spoločnosť Philips o vykonanie podrobného auditu osvetlenia kancelárií. Spoznáte tak súčasné svetelné podmienky z hľadiska spotreby energie, vyžarovania svetla, vizuálnej pohody a intenzity osvetlenia rôznych priestorov.

Naši odborníci využijú údaje získané pri audite a vytvoria vám nový optimalizovaný projekt osvetlenia. Projekt môže zahŕňať rôzne riešenia, napríklad rýchlu zámenu za LED osvetlenie. Nový projekt osvetlenia bude ideálny pre každý priestor administratívnej budovy, od zasadačky až po toalety.

Produktívna je len dobre osvetlená kancelária. Požiadajte spoločnosť Philips o vykonanie podrobného auditu osvetlenia kancelárií. Spoznáte tak súčasné svetelné podmienky z hľadiska spotreby energie, vyžarovania svetla, vizuálnej pohody a intenzity osvetlenia rôznych priestorov.

Naši odborníci využijú údaje získané pri audite a vytvoria vám nový optimalizovaný projekt osvetlenia. Projekt môže zahŕňať rôzne riešenia, napríklad rýchlu zámenu za LED osvetlenie. Nový projekt osvetlenia bude ideálny pre každý priestor administratívnej budovy, od zasadačky až po toalety.

Poradenské služby

 

Philips je dlhodobý partner v oblasti osvetlenia architektonických prvkov. Naše poradenské služby vám pomôžu vytvoriť optimalizovaný, efektívny projekt osvetlenia, ktorý vyhovuje potrebám dominantných stavieb mesta.

Môžeme vám pomôcť uskutočniť každú víziu mesta a jeho osvetlenia vhodným, nákladovo efektívnym a atraktívnym návrhom osvetlenia. Využitím špičkových technológií osvetlenia dokážeme minimalizovať spotrebu energie a súčasne v maximálnej miere prezentovať dominanty mesta.

Aktualizácia osvetľovacej sústavy môže priniesť výrazné zvýšenie kvality vašej kancelárskej budovy. Preto vám naše poradenské služby pomôžu vybrať ideálny projekt osvetlenia a vypracovať presvedčivý obchodný plán.

Philips je vaším dlhodobým partnerom v oblasti osvetlenia a ponúka výborné možnosti úspory energie, monitorovania priestoru a optimálnej úrovne osvetlenia. Vďaka systému osvetlenia pripravenému na budúcnosť maximálne využijete dostupné kancelárske priestory.

Aktualizácia osvetľovacej sústavy môže priniesť výrazné zvýšenie kvality vašej kancelárskej budovy. Preto vám naše poradenské služby pomôžu vybrať ideálny projekt osvetlenia a vypracovať presvedčivý obchodný plán.

Philips je vaším dlhodobým partnerom v oblasti osvetlenia a ponúka výborné možnosti úspory energie, monitorovania priestoru a optimálnej úrovne osvetlenia. Vďaka systému osvetlenia pripravenému na budúcnosť maximálne využijete dostupné kancelárske priestory.

Prípadové štúdie

Prípadová štúdia:
BCP Affinity

Prípadová štúdia:
Mosty v meste Little Rock

Prípadová štúdia:
Bay Lights

Naši partneri:

Logo spoločnosti Deloitte
Logo spoločnosti Vodafone
Logo spoločnosti Cisco
Logo spoločnosti SAP

Inšpirovali ste sa?

S otázkami sa obráťte na
miestne kontaktné stredisko