Ďalšie značky od

Vytváranie efektívnych miest
pre život

Šetrite energiu a zvyšuje bezpečnosť na cestách vďaka prepojenému verejnému osvetleniu

 

Dopravná infraštruktúra je komplikovaná a zaistenie plynulosti premávky si vyžaduje rôzne typy osvetlenia tak, aby sa ľudia cítili bezpečne a mestá znižovali náklady. Inteligentné LED verejné osvetlenie je nákladovo efektívnym a udržateľným riešením pre mestá dnes a aj v budúcnosti. Philips LED sústavy verejného osvetlenia sú inteligentné a všestranné, preto umožňujú jednoduché a efektívne riadenie, správu a monitorovanie každého bodu sústavy.

Znížte náklady

Pomocou prepojeného osvetlenia znížte spotrebu energie až o 50 % 
 

Diaľkové riadenie znižuje náklady na údržbu a redukuje prevádzkové náklady
 

Znižujte emisie CO2 a vytvorte ekologickejšie a udržateľnejšie mesto

Vylepšite zážitok

Presné, transparentné údaje o osvetlení umožnia flexibilné a efektívne riadenie práce

 

Bezpečne a na diaľku riaďte celú prepojenú sústavu verejného osvetlenia

 

Intuitívne užívateľské rozhranie a vizualizácia pomocou máp na zaistenie rýchleho a jednoduchého prístupu

Budujte značku

Rýchlo a jednoducho prepojte nové a existujúce body verejného osvetlenia

 

Automatické notifikácie a množstvo údajov na zaistenie rýchlej reakcie pri výpadkoch a problémoch sústavy

 

Nástroje na riadenie pracovných postupov uľahčujú rozhodovanie vďaka informáciám o činnosti osvetľovacej sústavy

Preskúmajte možnosti

Vzdialené riadenie a optimalizácia pracovných postupov zlepšujú efektivitu a flexibilitu

Riadenie verejného osvetlenia CityTouch

Meranie, riadenie, monitorovanie

Aplikácia systému CityTouch

Analyzujte, plánujte, spravujte  

Pracovná aplikácia systému CityTouch

Otvorené systémy na rozvíjanie inteligentných miest

Otvorené systémy CityTouch

Bezpečnejšie, čistejšie a energeticky efektívnejšie verejné osvetlenie

Cestné a mestské osvetlenie

Služby spoločnosti Philips Lighting v oblasti ciest a ulíc
Úplná podpora a informácie o prostriedkoch verejného osvetlenia vo vašom meste

Profesionálne služby

Znalosti a zákaznícke riešenie projektu osvetlenia

Profesionálne služby

 

Plánujete inovovať svoju osvetľovaciu sústavu? Posúdime existujúcu sústavu s prihliadnutím na vaše potreby a požiadavky a poskytneme jasné odporúčania a rady, ako optimalizovať projekt osvetlenia. Môže ísť o čokoľvek – od nového návrhu po jednoduchú výmenu za LED osvetlenie.

Služby počas životného cyklu

Predĺžte životnosť svojej osvetľovacej sústavy

Služby počas životného cyklu

 

Infraštruktúra osvetlenia je pre vašu organizáciu jedným z najcennejších prostriedkov zásadného významu, preto si túto investíciu chcete chrániť. Prostredníctvom správneho plánu údržby a pomoci na diaľku vám môžeme pomôcť predĺžiť životnosť produktov a optimalizovať ich výkonnosť s menším počtom narušení a neočakávaných výdavkov.

Služby správy

Výkon osvetlenia podľa aktuálnych výsledkov

Služby správy

 

Pristúpili by ste k celkovému prenájmu svojej infraštruktúry osvetlenia na zaistenie úplne bezproblémovej prevádzky? Naše služby správy sa o to postarajú. Počnúc úvodným návrhom a inštaláciou až po trvalú bezproblémovú prevádzku a údržbu. Zohľadníme dokonca aj ekonomickú udržateľnosť a pomôžeme vám minimalizovať uhlíkovú stopu.

Služby správy
Osvetlenie ciest a ulíc na základe zozbieraných údajov

Štandardné služby správy
Bezproblémové úspory prostredníctvom výkonu

 

Spoločnosť Philips prináša komplexnú ponuku služieb na správu verejného osvetlenia s garantovaným výkonom vo vašom meste.

 

 • Úspora energie vďaka pokročilým produktom s nízkou spotrebou energie a vzdialenej správe sústavy
 • Služba riadenia intenzity osvetlenia zabezpečí súlad s právnymi normami
 • Riadenie prevádzkovej úrovne zaistí, aby bolo verejné osvetlenie vždy plne funkčné
 • Garancia osvetlenia zaistí bezpečnosť občanov, istotu a pohodu vo verejných priestoroch

Služby počas životného cyklu
Predĺžte životnosť sústavy verejného osvetlenia

Balík Essential

Chráňte svoje investície

 

 • Pravidelná kontrola sústavy verejného osvetlenia vo vašom meste vrátane všetkých aktualizácií softvéru
 • Preventívna údržba pomôže zaznamenať možné problémy a rýchlo ich odstrániť
 • Pomoc na diaľku zaistí v rámci pracovných hodín rýchlu technickú podporu v prípade akéhokoľvek problému

Balík Premium

Bezproblémová prevádzka

 
 • Komplexné zabezpečenie za pevný ročný poplatok vám prináša kontrolu nad tokom peňažných prostriedkov
 • Servisný plán zahŕňa všetky náklady na prácu a materiál pri odstraňovaní akýchkoľvek problémov
 • Skúsení servisní technici zaisťujú preventívnu údržbu a odstránenie porúch priamo na mieste s cieľom zabezpečiť optimálny výkon osvetlenia
 • Kontrolný zoznam prostriedkov sa vyhotoví po vykonaní auditu

Balík Premium+

Optimalizácia výkonu

 
 • Hĺbková analýza používania a potrieb danej sústavy verejného osvetlenia s podrobnými správami
 • Nepretržité odborné poradenstvo
 • Nepretržitá odborná príprava pracovníkov
 • Nepretržitá optimalizácia osvetľovacej sústavy a správa obsahu
 • Podrobná dokumentácia na Philips portáli MyServices

Profesionálne služby
Znalosti a vlastný projekt mestského osvetlenia

Služby v oblasti auditu a projektovania

 

Sústava verejného osvetlenia spája veľké množstvo osvetľovacích zariadení rozložených na veľmi veľké vzdialenosti. Efektívne riadenie všetkých prostriedkov vo vašom meste v reálnom čase si vyžaduje podrobné informácie o každom svetelnom bode ako aj o celej osvetľovacej sústave. Každé narušenie prevádzky môže ovplyvniť dopravný tok a bezpečnosť obyvateľov v meste.

 

Pomôžeme vám pri získavaní a analýze údajov z prostriedkov mestského osvetlenia, aby sa nenarušil chod mesta.

Poradenské služby

 

Aktualizácia projektu verejného osvetlenia môže výrazne znížiť náklady mesta na energie a súčasne zlepšiť kvalitu života obyvateľov vo verejných priestoroch. Naše poradenské služby vám pomôžu vytvoriť optimalizovaný efektívnejší projekt osvetlenia. Môže pritom ísť o čokoľvek, od úplne novej inštalácie až po jednoduchú zámenu za LED osvetlenie.

 

Philips je dlhodobý partner v oblasti osvetlenia miest. Predstavíme vám tie najlepšie možnosti na zlepšenie kvality osvetlenia ulíc a mestských priestorov. Naše poradenské služby ponúkajú širokú škálu možností, vrátane vizualizácií konečnej inštalácie, modelov a migrácie údajov o prostriedkoch.

Prípadové štúdie

Prípadová štúdia:
Buenos Aires

Prípadová štúdia:
Los Angeles

Prípadová štúdia:
Siegburg

Naši partneri:

Deloitte
Vodafone
Cisco
SAP

Inšpirovali ste sa?

S otázkami sa obráťte na
miestne kontaktné stredisko