Ďalšie značky od

Zaistite správnosť každého detailu
vďaka projektu osvetlenia vytvorenému na mieru

Profesionálne služby

Znalosti a zákaznícke riešenie projektu osvetlenia

profesionálne služby v oblasti osvetlenia – príprava projektu osvetlenia

Služby v oblasti auditu a projektovania

 

Výborné osvetlenie si na začiatku vyžaduje odborný plán. Spoločnosť Philips na začiatku posúdi, do akej miery súčasné osvetlenie spĺňa vaše potreby, a pomôže vám rozhodnúť sa na základe získaných informácií. Vykonáme dôkladný audit vašej organizácie, prevádzky alebo projektu. Údaje zhromaždené z miesta inštalácie budú podkladom pre optimalizáciu projektu osvetlenia, ktorý splní vaše požiadavky – teraz a v budúcnosti.

Poradenské služby spoločnosti Philips Lighting

Poradenské služby

 

Vedieť, čo od osvetlenia očakávate, je jedna vec. Vedieť, ako to dosiahnuť, je niečo úplne iné. Pomocou poradenských služieb spoločnosti Philips vytvoríme spolu mimoriadne účinný dlhodobý plán osvetlenia. Môže pritom ísť o čokoľvek, od jednoduchej zámeny na LED osvetlenie až po úplne novú inštaláciu. Pomôžeme vám aj vytvoriť presvedčivý obchodný plán a navrhneme možnosti financovania, ktorým si uvoľníte prostriedky na hlavné podnikanie.

 

Len čo si stanovíte priority a ciele novej osvetľovacej sústavy, naše poradenské služby vám pomôžu s podrobnosťami. Tieto zahŕňajú podrobný návrh užívateľského zážitku, vizualizáciu konečnej inštalácie a skúšky osvetlenia.

Prípadová štúdia:

Tunel Sørnes

Zaistenie kvalitného osvetlenia prostredníctvom služieb profesionálneho plánovania a projektovania

 

Spoločnosť Philips vybavila 236 metrov dlhý tunel Sørnes v nórskom meste Ålesund adaptívnou LED osvetľovacou sústavou, pričom vypracovala projektový plán, návrh systémov a sústavu uviedla do prevádzky, čím zabezpečila fungovanie plne integrovanej koncepcie osvetlenia.

Otázky? Návrhy?

Bez obáv sa na nás kedykoľvek obráťte –
tešíme sa na vašu spätnú väzbu!