Ďalšie značky od

Chybička

Zdá sa, že tu

nie je žiadne osvetlenie.