Ďalšie značky od

   Informácie o rade produktov

   Vysokotlaková sodíková výbojka s čírou trubicovou vonkajšou bankou, dlhá spoľahlivá životnosť, bez ortuti

   Benefits

   Mimoriadne výsledky technológie v súvislosti s dlhou a spoľahlivou životnosťou, vysoká úroveň zachovania svetelného toku a spoľahlivé zapaľovanie počas celej doby životnosti
   Produkt neobsahuje ortuť, takže v tejto oblasti aplikácie ide o riešenie najviac šetrné k životnému prostrediu

   Vlastnosti

   Číra trubicová vonkajšia banka
   Keramická výbojková trubica obsahuje novú technológiu APIA (Active Philips Integrated Antenna), ktorá zabezpečuje zlepšenú, predĺženú a spoľahlivejšiu životnosť; až päťročná servisná životnosť
   Robustná konštrukcia s minimálnym počtom zvarov je veľmi odolná voči vibráciám a nárazom, čo znižuje poruchovosť a predlžuje životnosť výbojky
   Geter ZrAl zabezpečuje udržiavaný svetelný tok vysokej úrovne a znižuje poruchovosť
   Vysokoúčinná koncepcia „Plus“ je zárukou výborného svetelného toku
   Plne v súlade so Smernicou o požiadavkách na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu pre sodíkové výbojky

   Využitie

   Cestné a rezidenčné osvetlenie
   Priemyselné osvetlenie priestranstiev
   Rekreačné športové zariadenia, interiér a exteriér
   Dekoratívne nasvetlenie objektov, svetelná výzdoba

   Výstraha a bezpečnosť

   Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci jeho životnosti (normy IEC 60662, IEC 62035)
   Súbory na prevzatie
   Leaflets
   Vizuálne prvky
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

   Cannot find what you're looking for?
   Perhaps one of these links might help