Ďalšie značky od

  Zavrieť filtre Zobraziť filtre
  Ďalšie filtre
  Show less filters
  • Produkt
  • Príkon
  • Svetelný tok zdroja
  • IES
  • Leaflet

  Sort by:

    Informácie o rade produktov

    Halogenidové výbojky, jednopäticové, skladajúce sa z kremennej trubice, obsahujúcej ortuť a zmes halogenidov, ktorá je uožená vo vonkajšom obale z tvrdého skla.

    Benefits

    Vynikajúca farebná stabilita a dlhodobá životnosť zabezpečujú vysokostabilnú intenzitu osvetlenia a minimálne náklady na údržbu
    Dobrá reprodukcia farieb vytvára príjemnú atmosféru s vysokým stupňom vizuálnej pohody
    Výborná stabilita farieb zabezpečuje dobrú jednotnosť farebných odtieňov počas celej doby životnosti, dokonca aj pri výmene bodového zdroja

    Vlastnosti

    Vonkajšia trubica z číreho skla
    Vysoká svetelná účinnosť, na začiatku aj neskôr počas doby životnosti
    Farebný bod je na čiare teplotných žiaričov a dáva prirodzený farebný vzhľad bieleho svetla

    Využitie

    Osvetlenie športovísk, svetlometové osvetlenie budov a pamätníkov, osvetlenie plôch napr. prístavov a stavenísk, osvetlenie benzínových čerpacích staníc, osvetlenie pestovaných rastlín

    Výstraha a bezpečnosť

    Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).
    Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.
    Na použitie s predradníkom určeným pre vysokotlakové ortuťové alebo sodíkové výbojky
    Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.
    Súbory na prevzatie
    Leaflets
    Vizuálne prvky
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

    Cannot find what you're looking for?
    Perhaps one of these links might help