Ďalšie značky od

Tornado T2 mini

Energeticky úsporný svetelný zdroj v tvare tornáda veľmi kompaktných rozmerov

Tornado T2 mini

   Informácie o rade produktov

   Energeticky úsporný svetelný zdroj s dekoratívnym špirálovitým tvarom. Tento svetelný zdroj predstavuje optimálnu kombináciu vysokej energetickej účinnosti a kompaktných rozmerov. Vďaka malej veľkosti ho možno použiť vo veľmi malých priestoroch.

   Benefits

   Veľmi kompaktné rozmery

   Vlastnosti

   Dlhá životnosť
   Ušetríte až 80 % elektrickej energie
   Nízky obsah ortuti

   Využitie

   Výmena žiaroviek v úzkych svietidlách v profesionálnych i domácich aplikáciách (hotely, reštaurácie, obchody, samostatné svietidlá)
   Nevhodné na stmievanie

   Výstraha a bezpečnosť

   Je veľmi nepravdepodobné, aby rozbitá žiarivka mohla ohroziť vaše zdravie. Ak sa žiarivka rozbije, miestnosť vetrajte 30 minút a odstráňte úlomky, podľa možností v rukaviciach. Vložte ich do uzavretého plastového vrecka a odovzdajte do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Nepoužívajte vysávač.
   Kompaktné fluorescenčné žiarivky sa musia spracúvať ako špeciálny odpad a musia sa odovzdať do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Európsky priemysel výroby svetelnej techniky má vytvorenú infraštruktúru, ktorá je schopná recyklovať ortuť, iné kovy, sklo a pod.
   Súbory na prevzatie
   Leaflets
   Vizuálne prvky
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

   Cannot find what you're looking for?
   Perhaps one of these links might help