Ďalšie značky od

  Tornado T2 mini

  Energeticky úsporný svetelný zdroj v tvare tornáda veľmi kompaktných rozmerov

  Tornado T2 mini

    Informácie o rade produktov

    Energeticky úsporný svetelný zdroj s dekoratívnym špirálovitým tvarom. Tento svetelný zdroj predstavuje optimálnu kombináciu vysokej energetickej účinnosti a kompaktných rozmerov. Vďaka malej veľkosti ho možno použiť vo veľmi malých priestoroch.

    Benefits

    Veľmi kompaktné rozmery

    Vlastnosti

    Dlhá životnosť
    Ušetríte až 80 % elektrickej energie
    Nízky obsah ortuti

    Využitie

    Výmena žiaroviek v úzkych svietidlách v profesionálnych i domácich aplikáciách (hotely, reštaurácie, obchody, samostatné svietidlá)
    Nevhodné na stmievanie

    Výstraha a bezpečnosť

    Je veľmi nepravdepodobné, aby rozbitá žiarivka mohla ohroziť vaše zdravie. Ak sa žiarivka rozbije, miestnosť vetrajte 30 minút a odstráňte úlomky, podľa možností v rukaviciach. Vložte ich do uzavretého plastového vrecka a odovzdajte do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Nepoužívajte vysávač.
    Kompaktné fluorescenčné žiarivky sa musia spracúvať ako špeciálny odpad a musia sa odovzdať do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Európsky priemysel výroby svetelnej techniky má vytvorenú infraštruktúru, ktorá je schopná recyklovať ortuť, iné kovy, sklo a pod.
    Súbory na prevzatie
    Leaflets
    Vizuálne prvky
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

    Cannot find what you're looking for?
    Perhaps one of these links might help