Ďalšie značky od

   Informácie o rade produktov

   Tornado T3 Dimmable lamps is our Champion of lighting dimmer, which is ideal to change the light depending on your needs and moods. Tornado has high performance bright light. It is small in design so fits in nearly all luminaires. Spiral shape makes this lamp highly decorative and attractive, especially for modern interiors.

   Benefits

   Best in class dimming lamp, superior dimmability and reliable performance throughout the life
   Save your money with long life-time and high energy efficiency compare to incandescent lamp
   More switching cycles than standard energy-saving lamps

   Vlastnosti

   Long-Life and Energy saving alternative to Incandescent lamps
   Dimmable down of nominal light output

   Využitie

   Designed to replace incandescent lamps with dimming applications, preferrably indoor areas
   Suitable to be used with dimmers (only compatible dimmers)

   Výstraha a bezpečnosť

   Je veľmi nepravdepodobné, aby rozbitá žiarivka mohla ohroziť vaše zdravie. Ak sa žiarivka rozbije, miestnosť vetrajte 30 minút a odstráňte úlomky, podľa možností v rukaviciach. Vložte ich do uzavretého plastového vrecka a odovzdajte do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Nepoužívajte vysávač.
   Kompaktné fluorescenčné žiarivky sa musia spracúvať ako špeciálny odpad a musia sa odovzdať do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Európsky priemysel výroby svetelnej techniky má vytvorenú infraštruktúru, ktorá je schopná recyklovať ortuť, iné kovy, sklo a pod.
   Súbory na prevzatie
   Leaflets
   Vizuálne prvky
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

   Cannot find what you're looking for?
   Perhaps one of these links might help