Ďalšie značky od

  Zavrieť filtre Zobraziť filtre
  Ďalšie filtre
  Zobraziť menej filtrov
  • Produkt
  • Príkon
  • Svetelný tok zdroja
  • IES
  • Leaflet

  Sort by:

    Informácie o rade produktov

    Nekryté energeticky úsporné svetelné zdroje MASTER – skvelá voľba pre koncových používateľov, ktorí požadujú najlepší výkon a spoľahlivosť

    Benefits

    Najvyššia energetická účinnosť, výsledkom ktorej je pätinová spotreba energie v porovnaní s klasickou žiarovkou pre ten istý svetelný tok
    Najmenšie rozmery zaisťujúce optimálnu fyzickú vhodnosť, najmä pri nižších elektrických príkonoch (<14W)
    Maximálna spoľahlivosť počas celej životnosti, čo je osobitne výhodné tam, kde sa vyžadujú dlhodobo svietiace zdroje svetla a/alebo kde je výmena žiariviek problematická
    Jedinečný premostený horák v žiarivkách s príkonmi <14W poskytuje vynikajúci čas nábehu s veľmi vysokým počiatočným svetelným tokom a lepším tepelným výkonom
    Minimálne celkové náklady spojené s jej vlastnením

    Vlastnosti

    Ľahký zdroj svetla s dlhou životnosťou ako alternatíva ku klasickým žiarovkám
    Priemerná životnosť 15-krát dlhšia v porovnaní s klasickou žiarovkou
    Podľa európskeho systému označovania energetickej účinnosti triedy A pre celý rozsah
    Veľmi dobrá miera svetelného toku počas celej životnosti lampy
    Zdanlivo konštantný svetelný tok (>90%) v rámci doporučeného teplotného rozsahu vďaka amalgámovej technológii pre vyššie elektrické príkony (>15W)
    Žiarivky s elektrickým príkonom pod 14W majú jedinečnú technológiu premosteného horáka Philips a spoľahlivý vysokovýkonný budič na báze integrovaných obvodov
    Veľmi nízky obsah ortuti (<1,4 mg) pre nižšie elektrické príkony (<14W)

    Využitie

    Určené na nahradenie klasických žiaroviek vo väčšine profesionálnych a poloprofesionálnych aplikácií
    Osobitne vhodné pre použitie v reštauráciách, hoteloch, obchodoch a úradoch; vhodné aj pre vonkajšie použitie
    Rozsah vonkajšej teploty -20 až +40 ºC
    Vhodné pre svietidlá núdzového osvetlenia, napájané zo zdroja jednosmerného napätia (300-340V DC pre optimálny svetelný výkon)
    Priložené príslušenstvo sa požaduje pre vonkajšie použitie (na ochranu elektrických súčiastok v pätici proti vlhkosti)
    Nie sú vhodné pre stmievanie a elektronické zariadenia

    Výstraha a bezpečnosť

    Je veľmi nepravdepodobné, aby rozbitá žiarivka mohla ohroziť vaše zdravie. Ak sa žiarivka rozbije, miestnosť vetrajte 30 minút a odstráňte úlomky, podľa možností v rukaviciach. Vložte ich do uzavretého plastového vrecka a odovzdajte do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Nepoužívajte vysávač.
    Kompaktné fluorescenčné žiarivky sa musia spracúvať ako špeciálny odpad a musia sa odovzdať do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Európsky priemysel výroby svetelnej techniky má vytvorenú infraštruktúru, ktorá je schopná recyklovať ortuť, iné kovy, sklo a pod.
    Súbory na prevzatie
    Leaflets
    Vizuálne prvky
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

    Cannot find what you're looking for?
    Perhaps one of these links might help