Ďalšie značky od

  Softone Flame (plameň)

  Soft and gentle decorative light, creates the perfect cozy atmosphere

  PHILIPS
  Softone Flame (plameň)

    Informácie o rade produktov

    High quality flame colored energy saving lamps which is decoratively shaped to complement your luminaire.

    Benefits

    Extra ambience creation with warm, beige colour
    Gives a soft, diffuse light with a high level of comfort

    Vlastnosti

    With even WARMER Light
    Long-life and Energy saving alternative to incandescent lamps
    Recommended ambient temperature range to ensure almost constant light output (>90%): 0 - 50°C
    Very good lumen maintenance throughout lifetime
    Suitable for frequent switching

    Využitie

    Designed to replace incandescent lamps in consumer applications
    Especially suitable for indoor applications where a high level of light comfort is required
    Not suitable for dimming or electronic devices

    Výstraha a bezpečnosť

    Je veľmi nepravdepodobné, aby rozbitá žiarivka mohla ohroziť vaše zdravie. Ak sa žiarivka rozbije, miestnosť vetrajte 30 minút a odstráňte úlomky, podľa možností v rukaviciach. Vložte ich do uzavretého plastového vrecka a odovzdajte do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Nepoužívajte vysávač.
    Kompaktné fluorescenčné žiarivky sa musia spracúvať ako špeciálny odpad a musia sa odovzdať do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Európsky priemysel výroby svetelnej techniky má vytvorenú infraštruktúru, ktorá je schopná recyklovať ortuť, iné kovy, sklo a pod.
    Súbory na prevzatie
    Leaflets
    Vizuálne prvky
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

    Cannot find what you're looking for?
    Perhaps one of these links might help