Ďalšie značky od

  Softone ESaver T-tvar

  Energeticky úsporný svetelný zdroj vytvára intímnu a útulnú atmosféru.

  Softone ESaver T-tvar

    Informácie o rade produktov

    Energeticky úsporný svetelný zdroj mimoriadne kompaktných rozmerov. Tento malý svetelný zdroj vytvára mäkké biele svetlo na oddych a pocit pohodlia.

    Benefits

    Príjemný svetelný efekt
    Veľkosť a tvar podobné ako pri žiarovkách Softone

    Vlastnosti

    Dlhá životnosť
    Veľké množstvo cyklov zapínania a vypínania
    Rýchly nábeh/svetelný výkon po jednej minúte – až 80 %
    Nízky obsah ortuti
    Ušetríte až 80 % elektrickej energie

    Využitie

    Ideálne na použitie vo väčšine spotrebiteľských a poloprofesionálnych aplikácií na vytvorenie intímnej a útulnej atmosféry
    Ideálna náhrada za žiarovky na miestach vyžadujúcich predĺženú dobu osvetlenia
    Nevhodné na stmievanie

    Výstraha a bezpečnosť

    Je veľmi nepravdepodobné, aby rozbitá žiarivka mohla ohroziť vaše zdravie. Ak sa žiarivka rozbije, miestnosť vetrajte 30 minút a odstráňte úlomky, podľa možností v rukaviciach. Vložte ich do uzavretého plastového vrecka a odovzdajte do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Nepoužívajte vysávač.
    Kompaktné fluorescenčné žiarivky sa musia spracúvať ako špeciálny odpad a musia sa odovzdať do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Európsky priemysel výroby svetelnej techniky má vytvorenú infraštruktúru, ktorá je schopná recyklovať ortuť, iné kovy, sklo a pod.
    Súbory na prevzatie
    Leaflets
    Vizuálne prvky
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

    Cannot find what you're looking for?
    Perhaps one of these links might help