Ďalšie značky od

   Informácie o rade produktov

   Úsporná žiarivka v tvare štandardnej sviečkovej žiarovky

   Benefits

   Kvalita svetla a rozdelenie intenzity podľa vlnovej dĺžky podobné ako pri žiarovkách z opalizovaného skla
   Podstatne nižšia svietivosť povrchu než u väčšiny existujúcich energeticky úsporných žiaroviek

   Vlastnosti

   Jedinečná úroveň svetelného výkonu v porovnaní s veľkosťou žiarivky
   Takmer okamžitý neblikavý štart (<1 sek.)
   Úroveň výstupného svetelného toku po 1 minúte od zapnutia dosahuje 95%
   Takmer konštantná úroveň svetelného toku (>80%) v rozsahu doporučovaných teplôt +5 až +55°C

   Využitie

   Konštrukčne navrhnutá ako náhrada klasických žiaroviek v spotrebných výrobkoch
   Obzvlášť vhodná pre osvetľovacie aplikácie, kde sú žiarovky viditeľné
   Pre vonkajšie použitie sú potrebné svietidlá uzavretého typu
   Nehodí sa pre použitie spolu s elektronickými stmievačmi, elektronickými spínačmi alebo fotobunkami

   Výstraha a bezpečnosť

   Je veľmi nepravdepodobné, aby rozbitá žiarivka mohla ohroziť vaše zdravie. Ak sa žiarivka rozbije, miestnosť vetrajte 30 minút a odstráňte úlomky, podľa možností v rukaviciach. Vložte ich do uzavretého plastového vrecka a odovzdajte do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Nepoužívajte vysávač.
   Kompaktné fluorescenčné žiarivky sa musia spracúvať ako špeciálny odpad a musia sa odovzdať do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Európsky priemysel výroby svetelnej techniky má vytvorenú infraštruktúru, ktorá je schopná recyklovať ortuť, iné kovy, sklo a pod.
   Súbory na prevzatie
   Leaflets
   Vizuálne prvky
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

   Cannot find what you're looking for?
   Perhaps one of these links might help