Ďalšie značky od

    Informácie o rade produktov

    Úsporná žiarivka v tvare štandardnej sviečkovej žiarovky

    Benefits

    Kvalita svetla a rozdelenie intenzity podľa vlnovej dĺžky podobné ako pri žiarovkách z opalizovaného skla
    Podstatne nižšia svietivosť povrchu než u väčšiny existujúcich energeticky úsporných žiaroviek

    Vlastnosti

    Jedinečná úroveň svetelného výkonu v porovnaní s veľkosťou žiarivky
    Takmer okamžitý neblikavý štart (<1 sek.)
    Úroveň výstupného svetelného toku po 1 minúte od zapnutia dosahuje 95%
    Takmer konštantná úroveň svetelného toku (>80%) v rozsahu doporučovaných teplôt +5 až +55°C

    Využitie

    Konštrukčne navrhnutá ako náhrada klasických žiaroviek v spotrebných výrobkoch
    Obzvlášť vhodná pre osvetľovacie aplikácie, kde sú žiarovky viditeľné
    Pre vonkajšie použitie sú potrebné svietidlá uzavretého typu
    Nehodí sa pre použitie spolu s elektronickými stmievačmi, elektronickými spínačmi alebo fotobunkami

    Výstraha a bezpečnosť

    Je veľmi nepravdepodobné, aby rozbitá žiarivka mohla ohroziť vaše zdravie. Ak sa žiarivka rozbije, miestnosť vetrajte 30 minút a odstráňte úlomky, podľa možností v rukaviciach. Vložte ich do uzavretého plastového vrecka a odovzdajte do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Nepoužívajte vysávač.
    Kompaktné fluorescenčné žiarivky sa musia spracúvať ako špeciálny odpad a musia sa odovzdať do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Európsky priemysel výroby svetelnej techniky má vytvorenú infraštruktúru, ktorá je schopná recyklovať ortuť, iné kovy, sklo a pod.
    Súbory na prevzatie
    Leaflets
    Vizuálne prvky
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

    Cannot find what you're looking for?
    Perhaps one of these links might help