Ďalšie značky od

    Informácie o rade produktov

    Úsporné žiarivky pre profesionálne použitie s dekoratívnym tvarom Globe.

    Benefits

    Vysoká energetická účinnosť (spotrebič triedy B podľa Európskeho systému označovania spotrebičov)
    Dlhá životnosť 6.000 hodín

    Vlastnosti

    Alternatívny zdroj svetla s dlhou životnosťou oproti klasickým žiarovkám
    Úroveň svetelného toku po 1 minúte prevádzky dosahuje 80% nominálneho výkonu
    Takmer konštantná intenzita svetelného toku (>90%) v rozsahu doporučovaných prevádzkových teplôt

    Využitie

    Navrhnuté ako náhrada za klasické žiarovky vo väčšine osvetľovacích telies
    Vhodné pre osvetľovacie aplikácie s dekoratívnou funkciou v oblastiach, kde sa vyžadujú dlhodobo svietiace zdroje svetla resp. kde je výmena žiariviek problematická
    Rozsah prevádzkových teplôt -10 až +55°C (pätica smerom nahor), +5 až +55°C (pätica smerom nadol)
    Pri použití vo vonkajšom prostredí sa vyžadujú svietidlá uzatvoreného typu
    Nehodí sa pre použitie spolu s elektronickými spínačmi, časovačmi resp. fotobunkami, ani pre elektronické stmievače

    Výstraha a bezpečnosť

    Je veľmi nepravdepodobné, aby rozbitá žiarivka mohla ohroziť vaše zdravie. Ak sa žiarivka rozbije, miestnosť vetrajte 30 minút a odstráňte úlomky, podľa možností v rukaviciach. Vložte ich do uzavretého plastového vrecka a odovzdajte do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Nepoužívajte vysávač.
    Kompaktné fluorescenčné žiarivky sa musia spracúvať ako špeciálny odpad a musia sa odovzdať do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Európsky priemysel výroby svetelnej techniky má vytvorenú infraštruktúru, ktorá je schopná recyklovať ortuť, iné kovy, sklo a pod.
    Súbory na prevzatie
    Leaflets
    Vizuálne prvky
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

    Cannot find what you're looking for?
    Perhaps one of these links might help