Ďalšie značky od

   Informácie o rade produktov

   Úsporné žiarivky pre profesionálne použitie s dekoratívnym tvarom Globe.

   Benefits

   Vysoká energetická účinnosť (spotrebič triedy B podľa Európskeho systému označovania spotrebičov)
   Dlhá životnosť 6.000 hodín

   Vlastnosti

   Alternatívny zdroj svetla s dlhou životnosťou oproti klasickým žiarovkám
   Úroveň svetelného toku po 1 minúte prevádzky dosahuje 80% nominálneho výkonu
   Takmer konštantná intenzita svetelného toku (>90%) v rozsahu doporučovaných prevádzkových teplôt

   Využitie

   Navrhnuté ako náhrada za klasické žiarovky vo väčšine osvetľovacích telies
   Vhodné pre osvetľovacie aplikácie s dekoratívnou funkciou v oblastiach, kde sa vyžadujú dlhodobo svietiace zdroje svetla resp. kde je výmena žiariviek problematická
   Rozsah prevádzkových teplôt -10 až +55°C (pätica smerom nahor), +5 až +55°C (pätica smerom nadol)
   Pri použití vo vonkajšom prostredí sa vyžadujú svietidlá uzatvoreného typu
   Nehodí sa pre použitie spolu s elektronickými spínačmi, časovačmi resp. fotobunkami, ani pre elektronické stmievače

   Výstraha a bezpečnosť

   Je veľmi nepravdepodobné, aby rozbitá žiarivka mohla ohroziť vaše zdravie. Ak sa žiarivka rozbije, miestnosť vetrajte 30 minút a odstráňte úlomky, podľa možností v rukaviciach. Vložte ich do uzavretého plastového vrecka a odovzdajte do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Nepoužívajte vysávač.
   Kompaktné fluorescenčné žiarivky sa musia spracúvať ako špeciálny odpad a musia sa odovzdať do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Európsky priemysel výroby svetelnej techniky má vytvorenú infraštruktúru, ktorá je schopná recyklovať ortuť, iné kovy, sklo a pod.
   Súbory na prevzatie
   Leaflets
   Vizuálne prvky
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

   Cannot find what you're looking for?
   Perhaps one of these links might help