Ďalšie značky od

    Informácie o rade produktov

    Dekoratívny, energeticky úsporný svetelný zdrojPoskytuje jemné, rozptýlené svetlo a vysoký komfortVhodné pre aplikácie s viditeľným svetelným zdrojom

    Benefits

    Jemné a príjemné svetlo v dekoratívnom tvare
    Až 80-percentná úspora energie a úspora peňazí
    Dokáže nahradiť zdroj v ľubovoľnom svietidle

    Vlastnosti

    Soft and gentle light in a decorative shape
    Very good lumen maintenance throughout lifetime
    Suitable for frequent switching

    Využitie

    Náhrada žiaroviek v spotrebiteľských aplikáciách
    Najmä pre aplikácie s viditeľnými svetelnými zdrojmi

    Výstraha a bezpečnosť

    Je veľmi nepravdepodobné, aby rozbitá žiarivka mohla ohroziť vaše zdravie. Ak sa žiarivka rozbije, miestnosť vetrajte 30 minút a odstráňte úlomky, podľa možností v rukaviciach. Vložte ich do uzavretého plastového vrecka a odovzdajte do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Nepoužívajte vysávač.
    Kompaktné fluorescenčné žiarivky sa musia spracúvať ako špeciálny odpad a musia sa odovzdať do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Európsky priemysel výroby svetelnej techniky má vytvorenú infraštruktúru, ktorá je schopná recyklovať ortuť, iné kovy, sklo a pod.
    Súbory na prevzatie
    Leaflets
    Vizuálne prvky
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

    Cannot find what you're looking for?
    Perhaps one of these links might help