Ďalšie značky od

    Informácie o rade produktov

    Určené na výmenu žiaroviek v profesionálnych aplikáciách (hotely, reštaurácie, keď chcete vytvoriť intímnu a útulnú atmosféru)

    Benefits

    Light quality and distribution similar to the opalised incandescent lamps
    Gives a soft, diffused light with a high comfort level
    Save your money with long life-time and high energy efficiency compare to incandescent lamp

    Vlastnosti

    Professional long-life energy saving alternative to incandescent lamps
    Flicker-free start
    Almost constant light output (>90%) over recommended temperature range 0 to +50°C

    Využitie

    Designed for incandescent lamp replacement in professional applications (hotels, restaurants), where you want to create an intimate and cosy atmosphere; suitable for applications where lamp is visible
    Enclosed fixtures are required for outdoor applications
    Not suitable for use with dimmers or electronic gear

    Výstraha a bezpečnosť

    Je veľmi nepravdepodobné, aby rozbitá žiarivka mohla ohroziť vaše zdravie. Ak sa žiarivka rozbije, miestnosť vetrajte 30 minút a odstráňte úlomky, podľa možností v rukaviciach. Vložte ich do uzavretého plastového vrecka a odovzdajte do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Nepoužívajte vysávač.
    Kompaktné fluorescenčné žiarivky sa musia spracúvať ako špeciálny odpad a musia sa odovzdať do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Európsky priemysel výroby svetelnej techniky má vytvorenú infraštruktúru, ktorá je schopná recyklovať ortuť, iné kovy, sklo a pod.
    Súbory na prevzatie
    Leaflets
    Vizuálne prvky
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

    Cannot find what you're looking for?
    Perhaps one of these links might help