Ďalšie značky od

   Informácie o rade produktov

   Určené na výmenu žiaroviek v profesionálnych aplikáciách (hotely, reštaurácie, keď chcete vytvoriť intímnu a útulnú atmosféru)

   Benefits

   Light quality and distribution similar to the opalised incandescent lamps
   Gives a soft, diffused light with a high comfort level
   Save your money with long life-time and high energy efficiency compare to incandescent lamp

   Vlastnosti

   Professional long-life energy saving alternative to incandescent lamps
   Flicker-free start
   Almost constant light output (>90%) over recommended temperature range 0 to +50°C

   Využitie

   Designed for incandescent lamp replacement in professional applications (hotels, restaurants), where you want to create an intimate and cosy atmosphere; suitable for applications where lamp is visible
   Enclosed fixtures are required for outdoor applications
   Not suitable for use with dimmers or electronic gear

   Výstraha a bezpečnosť

   Je veľmi nepravdepodobné, aby rozbitá žiarivka mohla ohroziť vaše zdravie. Ak sa žiarivka rozbije, miestnosť vetrajte 30 minút a odstráňte úlomky, podľa možností v rukaviciach. Vložte ich do uzavretého plastového vrecka a odovzdajte do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Nepoužívajte vysávač.
   Kompaktné fluorescenčné žiarivky sa musia spracúvať ako špeciálny odpad a musia sa odovzdať do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Európsky priemysel výroby svetelnej techniky má vytvorenú infraštruktúru, ktorá je schopná recyklovať ortuť, iné kovy, sklo a pod.
   Súbory na prevzatie
   Leaflets
   Vizuálne prvky
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

   Cannot find what you're looking for?
   Perhaps one of these links might help