Ďalšie značky od

   Informácie o rade produktov

   Energeticky úsporné žiarivky s krytom

   Benefits

   Vysoká energetická účinnosť (spotrebič triedy B podľa Európskeho systému značenia spotrebičov)
   Životnosť 6 rokov (pri dobe zapnutia 5 hodín/denne)

   Vlastnosti

   Vďaka úspornosti je dobrý alternatívny zdroj svetla s dlhou životnosťou oproti štandardným žiarovkám
   Úroveň svetelného toku po 1 minúte prevádzky dosahuje 80% nominálneho výkonu
   Takmer konštantná úroveň svetelného toku (>90%) v doporučovanom rozsahu prevádzkových teplôt

   Využitie

   Navrhnuté ako náhrada za klasické žiarovky vo väčšine osvetľovacích telies pre profesionálne použitie
   Obzvlášť vhodné pre vonkajšie použitie (záhradné svietidlá)
   Rozsah prevádzkových teplôt -10 až +55°C (pätica smerom nahor), +5 až +55°C (pätica smerom nadol)
   Pre vonkajšie použitie sú potrebné svietidlá uzavretého typu
   Nehodí sa pre použitie s elektronickými spínačmi, časovačmi resp. fotobunkami a nehodí sa pre použitie s elektronickým stmievačom

   Výstraha a bezpečnosť

   Je veľmi nepravdepodobné, aby rozbitá žiarivka mohla ohroziť vaše zdravie. Ak sa žiarivka rozbije, miestnosť vetrajte 30 minút a odstráňte úlomky, podľa možností v rukaviciach. Vložte ich do uzavretého plastového vrecka a odovzdajte do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Nepoužívajte vysávač.
   Kompaktné fluorescenčné žiarivky sa musia spracúvať ako špeciálny odpad a musia sa odovzdať do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Európsky priemysel výroby svetelnej techniky má vytvorenú infraštruktúru, ktorá je schopná recyklovať ortuť, iné kovy, sklo a pod.
   Súbory na prevzatie
   Leaflets
   Vizuálne prvky
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

   Cannot find what you're looking for?
   Perhaps one of these links might help