Informácie o rade produktov

Snímač LuxSense umožňuje reguláciu podľa intenzity denného svetla (DLR) pre svietidlá osadené predradníkom Philips HFR. Snímač meria odrazené svetlo prichádzajúce z plochy umiestnenej nižšie. Keď intenzita osvetlenia prekročí požadovanú úroveň osvetlenia definovanú menovitou hodnotou snímača svetla, svetelný zdroj sa stmieva.Snímač LuxSense možno inštalovať do svietidla pripojením k žiarivke pomocou svorky alebo zacvaknutím na koncovú lamelu optiky pomocou konzoly.Systém LuxSense je k dispozícii ako kompletná sada so snímačom a svorkou svetelného zdroja: LRL1220 TL-D pre zdroje TLD a LRL1220 TL5 pre zdroje T5.

Benefits

Jednoduché zariadenie na reguláciu podľa denného svetla, ktoré možno jednoducho vsadiť do svietidla 1 – 10 V
V prípade inštalácie v blízkosti okien ponúka možnosti úspory energie

Vlastnosti

Systém LuxSense sa zapája do vstupu riadenia jednosmerného prúdu 1 – 10 V na predradníku HFR.
Systém LuxSense stlmí svetlo na minimálnu úroveň predradníka (3 % v prípade predradníka Philips HFR).
Systém LuxSense je kalibrovaný na používanie v štandardných kancelárskych situáciách s nainštalovaným osvetlením 600 luxov a požadovaným osvetlením 500 luxov.
V prípade potreby možno systém LuxSense manuálne nastaviť pomocou rotačnej membrány na nastavenie menovitej hodnoty. Citlivosť snímača možno zmeniť v rozsahu 1/3 až 3.
Novú menovitú hodnotu možno skopírovať pre všetky svietidlá LuxSense s podobnými podmienkami pre denné svetlo a odrazy.
Systém LuxSense dokáže regulovať až 20 svietidiel vybavených predradníkmi Philips HFR.

Využitie

Snímač LuxSense je určený pre všetky kancelárske aplikácie
Snímač LuxSense je navrhnutý pre priestory s priemernou výškou 2,5 až 3 m
Možno ho používať samostatne alebo v kombinácii s inými riadiacimi prvkami s cieľom pridať funkciu regulácie podľa intenzity denného svetla (napríklad kombinácia snímača LuxSense s OccuSwitch)
See all products
Súbory na prevzatie
Leaflets
Visuals
  • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
  • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
  • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

Cannot find what you're looking for?
Perhaps one of these links might help

Contact us   
Distributor or partner finder