Informácie o rade produktov

Snímač LuxSense umožňuje reguláciu podľa intenzity denného svetla (DLR) pre svietidlá osadené predradníkom Philips HFR. Snímač meria odrazené svetlo prichádzajúce z plochy umiestnenej nižšie. Keď intenzita osvetlenia prekročí požadovanú úroveň osvetlenia definovanú menovitou hodnotou snímača svetla, svetelný zdroj sa stmieva.Snímač LuxSense možno inštalovať do svietidla pripojením k žiarivke pomocou svorky alebo zacvaknutím na koncovú lamelu optiky pomocou konzoly.Systém LuxSense je k dispozícii ako kompletná sada so snímačom a svorkou svetelného zdroja: LRL1220 TL-D pre zdroje TLD a LRL1220 TL5 pre zdroje T5.

Benefits

Jednoduché zariadenie na reguláciu podľa denného svetla, ktoré možno jednoducho vsadiť do svietidla 1 – 10 V
V prípade inštalácie v blízkosti okien ponúka možnosti úspory energie
Súbory na prevzatie
Leaflets
Visuals
  • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
  • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
  • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

Cannot find what you're looking for?
Perhaps one of these links might help

Contact us   
Distributor or partner finder