Ďalšie značky od

   Informácie o rade produktov

   Snímač MicroLuxSense sa zapája do vstupu riadenia jednosmerného prúdu 1 – 10 V na predradníku HFR.MicroLuxSense stlmí svetlo takmer až na minimálnu úroveň predradníka.MicroLuxSense je kalibrovaný na používanie v štandardných kancelárskych priestoroch s nainštalovaným osvetlením 600 luxov a požadovaným osvetlením 500 luxov

   Benefits

   Zariadenie na reguláciu podľa denného svetla, ktoré možno jednoducho vsadiť do svietidla 1 – 10 V
   V prípade inštalácie v blízkosti okien ponúka možnosti úspory energie
   Má rovnaký tvar ako snímač Actilume s krytom

   Vlastnosti

   V prípade potreby možno systém MicroLuxSense manuálne nastaviť pomocou rotačnej membrány na nastavenie menovitej hodnoty. Citlivosť snímača možno zmeniť v rozsahu 1/3 až 3.
   Novú menovitú hodnotu možno skopírovať pre všetky svietidlá MicroLuxSense s podobnými podmienkami pre denné svetlo a odrazy.
   Systém MicroLuxSense dokáže regulovať až 20 svietidiel vybavených predradníkmi Philips HFR.
   Snímač svetla možno zacvaknúť medzi optické prvky alebo vedľa nich. Snímač obsahuje blokovacie ryhy (zodpovedajúce snímaču ActiLume).

   Využitie

   Snímač MicroLuxSense je určený pre všetky kancelárske aplikácie
   MicroLuxSense je navrhnutý pre stropy s priemernou výškou 2,5 až 3 m
   Súbory na prevzatie
   Leaflets
   Vizuálne prvky
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

   Cannot find what you're looking for?
   Perhaps one of these links might help