Ďalšie značky od

IntelliPower gen2

IntelliPower gen2 – umožňuje prechod zo statického konvenčného osvetlenia na dynamické LED, využitím existujúcich elektrických rozvodov.

IntelliPower gen2

   Informácie o rade produktov

   Riešenie IntelliPower umožňuje použiť inteligentné digitálne ovládané LED osvetlenie vo všetkých situáciách, kde opätovné prekáblovanie nie je uskutočniteľné či žiadúce, ako sú historické budovy, systémy s montážou do zeme, mosty a monumentálne exteriéry. Využitím existujúcich elektrických a fyzických rozvodov technológia IntelliPower umožňuje za dostupnú cenu nainštalovať dynamické digitálne ovládané LED osvetlenie na miestach, kde to predtým nebolo možné.

   Benefits

   Umožňuje inteligentné digitálne ovládané riešenia osvetlenia na miestach, kde to predtým nebolo možné.
   Znižuje náklady na montáž pri zámenách na vyšší rad.

   Vlastnosti

   Prelomová technológia – riešenie IntelliPower ponúka inovatívne využitie osvedčenej technológie prenosu údajov elektrickým vedením na posielanie vysokopásmových údajov ovládania do svietidiel cez štandardné 2+ pozemné káble.
   Vysokopásmová dátová komunikácia – na rozdiel od nízkopásmových a strednopásmových systémov PLC riešenie IntelliPower umožňuje vysokorýchlostnú vysokopásmovú dátovú komunikáciu z akéhokoľvek ovládača osvetlenia typu DMX alebo Ethernet. Podporuje tak širokú škálu farbu meniacich svetelných efektov a dynamických svetelných šou, teda nielen jednoduché prepínanie a digitálne stmievanie.
   Využíva jestvujúcu elektrickú infraštruktúru – dátová jednotka IntelliPower distribuuje digitálne údaje ovládania z akéhokoľvek ovládača typu DMX alebo Ethernet cez jestvujúce elektrické vedenie pomocou štandardných 2+ pozemných káblov. Prijímač údajov IntelliPower prevádza tok elektrickej energie a údajov ovládania do 3+ pozemných káblov, ktoré napájajú inteligentné diódové osvetlenie Powercore od spoločnosti Philips Color Kinetics.

   Využitie

   Historické budovy, systémy s montážou do zeme, mosty a monumentálne exteriéry
   Miesta, kde opätovné prekáblovanie nie je uskutočniteľné či žiadúce
   Súbory na prevzatie
   Leaflets
   Vizuálne prvky
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
   Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

   Cannot find what you're looking for?
   Perhaps one of these links might help