Stmievanie – ďalší krok smerom k úspore energie

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5

Informácie o rade produktov

Tento inteligentný vysokofrekvenčný elektronický stmievateľný predradník pre žiarivky s DALI ovládaním alebo pomocou dotykového tlačidla. Spĺňa požiadavky A1 BAT a tak v predstihu zodpovedá nadchádzajúcej legislatíve. Pomocou špeciálneho príkazu možno načítať sieťovú spotrebu systému a pomocou ďalšieho príkazu možno zistiť príkon pripojených svetelných zdrojov. V kombinácii s ovládaním možno dosiahnuť ďalšiu úsporu energie.

Benefits

Veľmi nízka strata v pohotovostnom režime, riadené clonenie pri stmievaní nad 80 %, hybridné riadenie stmievania (riadenie prúdu na úrovni 100 % a riadenie napájania na úrovni 1 %) v kombinácii so žiarovkou MASTER TL5 Eco – energeticky najúčinnejšie riešenie.
Vysokofrekvenčná prevádzka zvyšuje kvalitu svetla a predlžuje životnosť zdroja.
V súlade s európskymi a ázijskými normami a vhodné do systémov núdzového osvetlenia.

Vlastnosti

Predradník HF-R Intelligent rozpozná typ pripojenej žiarivky (T5 HE, HO, ECO, TL-D,PL-L) a podľa toho zvolí jeho napájanie.
Programovaný štart: štart bez blikania < 1,0 sekundy, prevádzka bez vytvárania pruhov a bez stroboskopického efektu. Predhriatie elektród žiarivky umožňuje zapínať a vypínať svetelné zdroje bez zníženia ich životnosti.
Inteligentné napájanie zaručuje stabilné osvetlenie, ktoré nie je ovplyvnené výkyvmi v sieti, a stmievanie v rozsahu 1 až 100 %.
V prípade výpadku žiarivky sa do 5 sekúnd preruší obvod (bezpečnostné prerušenie) a po jej výmene sa predradník automaticky vynuluje.
Programovateľné pre inteligentné funkcie prostredníctvom Philips MultiOne: režim Corridor, režim prevádzky pri núdzovom osvetlení pri napájaní jednosmerným prúdom, čas zápalu.

Systém

Inteligentný ovládač HF-R rozpozná typ pripojeného svetelného zdroja a podľa toho ho napája
Veľmi nízka spotreba energie v pohotovostnom režime (0,25 W)
HF-Ri TD v kombinácii so zdrojom MASTER TL5 Eco – energeticky najúčinnejší systém na trhu

Využitie

Interiérové, všeobecné a pracovné osvetlenie v kombinácii s riadením osvetlenia (ovládanie používateľom, prepojenie s denným svetlom alebo snímačom pohybu)
See all products
Súbory na prevzatie
Leaflets
Visuals
  • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
  • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
  • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
     
Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

Cannot find what you're looking for?
Perhaps one of these links might help

Contact us   
Distributor or partner finder