Ďalšie značky od

Svetová premiéra

v aréne Ekinox

Osvetlenie

krytej športovej arény Ekinox


Systém ArenaVision LED vytvára špeciálne zábavné svetelné efekty, ktoré by za normálnych okolností vyžadovali špecializované svietidlá pre javiskové osvetlenie.
YouTube

Potrebovali sme
vyriešiť

otázku osvetlenia basketbalových zápasov aj predstavení. Bolo preto potrebné, aby svetlomety ArenaVision LED osvetľovali nielen hraciu plochu, ale aj pódium a verejnú zónu.“

 

– Fabrice Pacquelet, riaditeľ basketbalového klubu JL Bourg

Požiadavky zákazníka

 

V roku 2011 sa aglomerácia Bourg-en-Bresse rozhodla inovovať svoje výstavné centrum Ainterexpo. Centrum bolo postavené v 70. rokoch 20. storočia a pozostávalo z troch hál. Na začiatku tohto roku bola doplnená štvrtá hala s rozlohou 9 940 m2. Vďaka hľadisku s modulárnym usporiadaním a použitej technickej platforme je možné v hlavnej hale organizovať predstavenia s 360-stupňovým záberom. Túto modernú sústavu môže dopĺňať len výnimočný systém osvetlenia – a práve preto sa do hry dostala technológia ArenaVision LED.

To pravé osvetlenie 


Bolo potrebné, aby svetlomety osvetľovali nielen hraciu plochu, ale aj pódium a verejnú zónu. Bolo tiež dôležité, aby mohol basketbalový klub JL Bourg osvetlenie pomocou svetlometov úplne vypnúť a o niekoľko sekúnd neskôr znova zapnúť, pretože to vyžadovalo ich predstavenie pred zápasom. S halogenidovými výbojkami to však nebolo možné. Osvetlenie ArenaVision LED sa dokáže rozsvietiť na plný výkon počas niekoľkých sekúnd.

Výhody 

  • ArenaVision LED
    ArenaVision LED
    Svetlomety Philips ArenaVision LED sú inovatívnym LED riešením osvetlenia pre športoviská, ktoré spĺňa najnovšie štandardy pre televízne vysielanie a zahŕňa riadiacu platformu, čo ...

Osvetlenie krytej športovej arény Ekinox

Tím

Architekt

Montážna firma

Fotograf

Súvisiace prípadové štúdie