Ďalšie značky od

Parkovisko St. Helens

Metropolitan Borough

Návratnosť

investície za 4 roky

 

Trubice MASTER LEDtube zabezpečujú významné zníženie nákladov na energiu a údržbu.

Nové osvetlenie Metronomis LED pre park

Návratnosť investície

za štyri roky sa dosiahne samotným znížením spotreby energie.“
St. Helens Metropolitan Borough – MASTER LEDtube

Požiadavky zákazníka

 

Inovácia na svetelné zdroje LED sa javila ako
logické riešenie a bolo dôležité zaručiť, že sa zachovajú úrovne osvetlenia s ohľadom na bezpečnostné aspekty osvetlenia parkoviska.

Pozadie

To pravé osvetlenie

 

Na parkovisku bolo približne 500 svetelných zdrojov Philips MASTER LEDtube, dodaných spoločnosťou Specialist Lamp Distributors (dcérska spoločnosť Edmundson Electrical), nainštalovaných do existujúcich dvojzdrojových žiarivkových svietidiel T8. Okrem zlepšenia kvality osvetlenia a viditeľnosti pre šoférov projekt priniesol výrazné zníženie nákladov na elektrickú energiu a údržbu.

 

Frank Kelly, technický manažér budov a služieb v mestskej rade, vysvetľuje: „Neustále posudzujeme našu spotrebu energie a hľadáme cenovo úsporné riešenia na jej znižovanie. Parkovisko sa ponúkalo ako priestor na skúmanie, pretože osvetlenie je tam v prevádzke sedem dní v týždni.

Prevziať prípadovú štúdiu
  • MASTER LEDtube GA
    MASTER LEDtube GA
    Philips MASTER LEDtube je LED svetelný zdroj v podobe tradičnej lineárnej žiarivky. Jeho jedinečný tvar sa nedá odlíšiť od tradičnej žiarivky. Pre tých, ktorí hľadajú najlepší pome...

Návratnosť investície za 4 roky

Zákazník

Mestská rada St. Helens Metropolitan Borough

Lokalita

Merseyside, Spojené kráľovstvo

Poradenstvo/dodanie

Special Lamp Distributors (SLD)

Súvisiace prípadové štúdie