Ďalšie značky od

Osvetlenie

atlantickej majestátnosti

Vytvorenie jemného

efektu na fasádach

 

Koncept osvetlenia spočíval vo vytvorení jemného efektu na fasádach, ktorý by bolo možné meniť v súlade s miestnymi podujatiami alebo ročným obdobím.

Video Hotela du Palais

Bolo veľmi dôležité,
aby mali

svetlá LED konzistentný vzhľad na celej fasáde.“

 

– Franck Franjou, dizajnér osvetlenia

Hotel du Palais 2

Požiadavky zákazníka

 

Bolo potrebné vyriešiť dva problémy. Prvým bola skutočnosť, že celý projekt od úvodného konceptu až po konečné uvedenie do prevádzky bolo potrebné dokončiť v priebehu šiestich mesiacov. Druhým problémom bolo rozhodnutie, ako čo najlepšie osvetliť túto majestátnu budovu tak, aby osvetlenie zodpovedalo jej histórii a prostrediu. Po určení konceptu a špecifikácii osvetlenia prizval Franck Franjo na spoluprácu spoločnosť Axente, pretože sa úplne spoliehal na jej odborné znalosti a presnosť, pokiaľ ide o ovládanie osvetlenia, a tiež si bol istý, že dokáže projekt zrealizovať v takej krátkej dobe.

„Riešenie osvetlenia barokového schodiska nebolo nič jednoduché,“ vysvetľujú pracovníci štúdia Podpod Design.
„Riešenie osvetlenia barokového schodiska nebolo nič jednoduché,“ vysvetľujú pracovníci štúdia Podpod Design.
Hotel du Palais 3

To pravé osvetlenie


Pokiaľ ide o efekt osvetlenia hotela Palais, Franck Franjo si prial, aby bol jemný, ale aby ho bolo možné meniť v súlade s miestnymi podujatiami alebo ročným obdobím.
 

Rozhodol sa pre riešenie využívajúce kombináciu stmievateľných bielych svetiel LED s rôznym pomerom teplého a studeného svetla.
 

Ako zariadenie bol vybraný systém osvetlenia pomocou lineárnych LED svetlometov Philips iW Graze Powercore, ktorý využíva kombináciu teplôt chromatickosti bielej. Nainštalovaných bolo približne 185 svetlometov.

Výhody

Benefit Cirkels Hotel du Palais – prípadová štúdia
  • iW Graze Powercore
    iW Graze Powercore
    Lineárne svietidlá LED iW Graze Powercore sú optimalizované na plošné osvetlenie, obmývanie plôch svetlom a účinné osvetlenie nápisov. V svietidlách iW Graze Powercore sa kombináci...

Súvisiace prípadové štúdie