You are now visiting our Global professional lighting website, visit your local website by going to the USA website

Vidieť viac,

míňať menej

Palencia,

Španielsko

 

Pozrite sa, ako sa mesto stalo lepším miestom na život a znížilo náklady na údržbu, spotrebu energie a produkciu CO2.

Ulice Palencie s nočným osvetlením

IntelligentCity je inovatívne

riešenie osvetlenia, ktoré dokáže optimalizovať verejné osvetlenie s ohľadom na životné podmienky, bezpečnosť, energetickú účinnosť a zníženie nákladov na údržbu.“
Muž s dieťaťom hrajú karty na ulici v Palencii pod osvetlením od spoločnosti Philips.
Ľudia kráčajúci po nočných uliciach Palencie pod osvetlením od spoločnosti Philips.

Požiadavky zákazníka

 

Sieť zastaraných pouličných lámp v Palencii bola nákladná a jej prevádzka neefektívna. Svetlo navyše uvoľňovalo príliš veľa CO2 a ponúkalo nekvalitné podanie farieb. Hoci bolo jasné, že sieť je čiernou dierou v pokladnici mesta, mestská rada nemala prostriedky na prestavbu 11 000 pouličných svetiel.

Spoločnosť Philips poskytla osvetlenie pre mesto Palencia.

To pravé osvetlenie 

 

Pri hľadaní cenovo dostupných riešení sa mestská rada v Palencii rozhodla renovovať osvetlenie s pomocou spoločnosti Energy Service Company (ESCO), Clece. Spoločnosť ESCO by uhradila počiatočnú investíciu na modernizáciu a mesto Palencia by ju potom postupne splácala z úspor, ktoré by mu nové osvetlenie prinášalo.

 

V rámci prvej fázy modernizácie bolo nainštalovaných 3 139 svietidiel. Vzhľadom k záujmu o inštaláciu energeticky úsporného riešenia boli použité svietidlá Luma LED na hlavných cestách a peších zónach mesta, zatiaľ čo v obytných zónach boli nainštalované svietidlá Selenium LED. V historickej časti mesta boli použité svietidlá Villa LED. Svietidlá boli prepojené cez riadiace uzly Starsense RF s riadiacim softvérom CityTouch, čo umožnilo na diaľku ovládať osvetlenie celej oblasti.

 

Rozdiel oproti predchádzajúcemu riešeniu je obrovský. Nižšia spotreba energie znamená pre mestskú radu obrovské ekonomické výhody a prínos pre životné prostredie. Rada okrem toho môže pomocou systému CityTouch jednoducho ovládať úroveň osvetlenia v rôznych častiach mesta. Nové svietidlá poskytujú kvalitné svetlo s vynikajúcim podaním farieb, čo zlepšuje pocit bezpečia a pohodlia. Mesto Palencia je tak oveľa príjemnejším miestom na život pre návštevníkov aj občanov.

  • Selenium LED
    Selenium LED
    Selenium LED je cenovo výhodné svietidlo na osvetlenie ulíc a ciest, ktoré v porovnaní s tradičnými riešeniami ponúka viac než 60-percentnú úsporu energie. Jeho jednoduchý oblý tva...
CityTouch

CityTouch

Oživte svoje mesto. Flexibilné a dynamické ovládanie osvetlenia mesta s jednoduchou prevádzkou.

Zobraziť produkt

Vylepšenie

mestskej

atmosféry

Tím

Mest Palencia

Zákazník

Raquel López

Vedúci projektu – Philips

Gabriel Rubí

Vedúci projektu – mestská rada Palencie

Jaime Pontigo

Vedúci projektu – Clece

Súvisiace prípadové štúdie