Ďalšie značky od

Vidieť viac,

míňať menej

Palencia,

Španielsko

 

Pozrite sa, ako sa mesto stalo lepším miestom na život a znížilo náklady na údržbu, spotrebu energie a produkciu CO2.

Ulice Palencie s nočným osvetlením

IntelligentCity je inovatívne

riešenie osvetlenia, ktoré dokáže optimalizovať verejné osvetlenie s ohľadom na životné podmienky, bezpečnosť, energetickú účinnosť a zníženie nákladov na údržbu.“
Muž s dieťaťom hrajú karty na ulici v Palencii pod osvetlením od spoločnosti Philips.
Ľudia kráčajúci po nočných uliciach Palencie pod osvetlením od spoločnosti Philips.

Požiadavky zákazníka

 

Sieť zastaraných pouličných lámp v Palencii bola nákladná a jej prevádzka neefektívna. Svetlo navyše uvoľňovalo príliš veľa CO2 a ponúkalo nekvalitné podanie farieb. Hoci bolo jasné, že sieť je čiernou dierou v pokladnici mesta, mestská rada nemala prostriedky na prestavbu 11 000 pouličných svetiel.

Spoločnosť Philips poskytla osvetlenie pre mesto Palencia.

To pravé osvetlenie 

 

Pri hľadaní cenovo dostupných riešení sa mestská rada v Palencii rozhodla renovovať osvetlenie s pomocou spoločnosti Energy Service Company (ESCO), Clece. Spoločnosť ESCO by uhradila počiatočnú investíciu na modernizáciu a mesto Palencia by ju potom postupne splácala z úspor, ktoré by mu nové osvetlenie prinášalo.

 

V rámci prvej fázy modernizácie bolo nainštalovaných 3 139 svietidiel. Vzhľadom k záujmu o inštaláciu energeticky úsporného riešenia boli použité svietidlá Luma LED na hlavných cestách a peších zónach mesta, zatiaľ čo v obytných zónach boli nainštalované svietidlá Selenium LED. V historickej časti mesta boli použité svietidlá Villa LED. Svietidlá boli prepojené cez riadiace uzly Starsense RF s riadiacim softvérom CityTouch, čo umožnilo na diaľku ovládať osvetlenie celej oblasti.

 

Rozdiel oproti predchádzajúcemu riešeniu je obrovský. Nižšia spotreba energie znamená pre mestskú radu obrovské ekonomické výhody a prínos pre životné prostredie. Rada okrem toho môže pomocou systému CityTouch jednoducho ovládať úroveň osvetlenia v rôznych častiach mesta. Nové svietidlá poskytujú kvalitné svetlo s vynikajúcim podaním farieb, čo zlepšuje pocit bezpečia a pohodlia. Mesto Palencia je tak oveľa príjemnejším miestom na život pre návštevníkov aj občanov.

CityTouch

CityTouch

Oživte svoje mesto. Flexibilné a dynamické ovládanie osvetlenia mesta s jednoduchou prevádzkou.

Zobraziť produkt

Vylepšenie

mestskej

atmosféry

Tím

Mest Palencia

Zákazník

Raquel López

Vedúci projektu – Philips

Gabriel Rubí

Vedúci projektu – mestská rada Palencie

Jaime Pontigo

Vedúci projektu – Clece

Súvisiace prípadové štúdie